Programová nabídka DVPP

Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky je orientační a bez uvedení termínů. Ty budou doplněny postupně. Na akce bude upoutávka na webu nebo bude zaslána pozvánka na školy v Karlovarském kraji. Pro závazné přihlášení prosím klikněte na odkaz Přihláška.

NázevDysgrafie
Datum7. 11. 2018
Místo konáníGymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
PopisSeminář je určený pro pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol, nebo pro pedagogické pracovníky MŠ.

Obsahem je seznámení se specifickou poruchou psaní – dysgrafií.
Vymezení terminologie, příčin, příznaků, a dopadů do vzdělávání. Součástí semináře bude podrobný popis práce s žákem s dysgrafií v jednotlivých předmětech.
Teoretické vstupy budou střídány praktickými ukázkami.

První část – 2 hodiny
Úvod, seznámení. Vymezení terminologie, SVPU dysgrafie, stručná charakteristika této SVPU, její projevy, dopady do vzdělávání.

Druhá část – 2 hodiny
Analýza percepčních, motorických a kognitivních oblastí, které se promítají do osvojení grafických dovedností a písemného projevu (zrakové a sluchové vnímání, zraková a sluchová paměť, pozornost, motorické dovednosti - hrubá motorika, jemná motorika, vizuo-motorická koordinace, grafo-motorika, lateralita ruka x oko).

Rozbor jednotlivých oblastí:
Prvotní signály ukazující na možnou dysgrafii – neoblíbenost výtvarného a grafického vyjádření dítěte, neobratnost, projevy hyperaktivity, neúhledný grafický projev, problematický úchop aj.
Prevence poruchy – rozvoj schopností související s osvojováním psaní.
Levoruké dítě.

Třetí část – 2 hodiny
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní pomocí didaktických aktivitpodporujících rozvoj grafomotoriky.

Čtvrtá část – 2 hodiny
Příklady vlastní praxe – nápadník všech zúčastněných. Diskuse, sebereflexe, zhodnocení.
Počet hodin8
Cena0 Kč
PoznámkaLektorkami semináře jsou Mgr. Iveta Dřímalová a Mgr. Renata Svozilková.

Seminář proběhne od 9:00 v učebně C104.


Seminář je pro pedagogické pracovníky z Karlovarského kraje zdarma.