Každoročně naše škola organizuje adaptační kurzy pro nastupující ročníky. V letošním roce jsme na jejich pořádání spolupracovali s agenturou Světlo Kadaň z.s. Projekt adaptační pobyty se mohl uskutečnit díky dotaci Karlovarského kraje.

 

Žáci prvních ročníků vyššího gymnázia vyjeli na adaptační pobyt do Skalné u Chebu, žáci nižšího stupně gymnázia strávili noc přímo ve škole. Chtěli bychom touto cestou poděkovat především Karlovarskému kraji za dotaci, dále pak panu Miroslavu Fúričkovi, paní Věře Vokounové, kteří se o naše žáky a učitele starali ve Skalné u Chebu a v neposlední řadě firmě Sokorest - zařízení školního stravování s. r. o., která uvařila našim žákům i o víkendu. Čas s žáky trávili třídní učitelé prvních ročníků i jejich zástupci - Mgr. František Sojka, Mgr. Martin Grech, Mgr. Jana Motlíková, Mgr. Jiří Hlaváček, Mgr. Václav Sobotka a Ing. Rostislav Gondík.