Ve středu dne 5. června 2019 proběhlo na ČVUT již třinácté setkání studentů středních škol z celé republiky v rámci konference StreTech 2019. Cílem setkání je umožnit prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na univerzitní půdě, dát možnost studentům představit výsledky své výzkumné práce, seznámit se s prací jejich kolegů a kolegyň, prodiskutovat použitá řešení navzájem i se studenty a pracovníky fakult ČVUT.

Přihlášeno bylo 150 příspěvků od 268 studentů ze 72 škol z oblastí elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví a architektury, biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie a společenských věd. Vystavujícím studentům byl na setkání vytvořen prostor, ve kterém se mohou představit, přiblížit svůj exponát a zodpovědět dotazy návštěvníkům expozice.

Za naši školu velmi úspěšně prezentovali své práce Anna Hospodářská a Jakub Tvrz ze 7.A a Matěj Černý ze 3.D.

Anna a Jakub předvedli v chodu motor, za který v tomto roce již získali ocenění v soutěži „Vyrob si svůj Stirlingův motor“ v kategorii Technické vylepšení.

Matěj Černý předvedl Teslův transformátor a jeho práce je též publikována ve sborníku Stretech 2019.

video

Žáci ze tříd 3.B, 5.A, 2.C a 7.A svojí účastí na setkání podpořili své spolužáky a mohli si prohlédnout vystavované práce žáků ze středních škol z celé republiky.

V rámci exkurze si též prohlédli univerzitu, mohli nahlédnout do odborných laboratoří fakulty strojní a zavítali též do Národní technické knihovny.