Třída 1. B zažila 16. a 17. září svou první akci na našem gymnáziu - adaptační kurz ve Skalné u Chebu. Doprovázela je třídní učitelka Libuše Jahn, její zástupkyně Lucie Hanková a školní psycholožka Petra Maříková. Hlavní program byl v režii organizace Světlo Kadaň.

 

Žáci měli možnost se vzájemně blíže poznat v neformálním prostředí díky společným hrám, spontánním emočním prožitkům a sdílení svých zkušeností, názorů a postojů. Celý program byl zaměřen na posílení kooperace a vzájemné důvěry, prohlubování sebepoznání a posilování koheze nově vzniklého třídního kolektivu. Děti měly řadu příležitostí k vlastní prezentaci, sebepoznání, ke sblížení se s třídní učitelkou a zažily i citlivé okamžiky katarze. Celou akci podpořilo i skvělé zázemí Sportovního střediska ve Skalné, velmi děkujeme vstřícnému a milému personálu. Zpětná vazba od žáků i vyučujících potvrzuje, že adaptační kurz splnil svůj cíl.