VŠCHT nabízí zdarma konzultace pro maturanty z chemie, matematiky a biologie. Zájemci se mohou přihlásit na stránce https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss a vyplnit dotazník. Poté je kontaktují sami studenti z VŠCHT. Na stejné stránce je nabídka i pro online doučování pro záky vyššího stupně gymnázia.

Můžete si také pustit záznam přednášky paní docentky Rumlové z Akademie mládeže 2020<https://www.youtube.com/watch?v=oRTg-r2mI6k&ab_channel=V%C5%A0CHTPraha-UCTPrague> o virových pandemiích.

Zde naleznete hodiny moderní chemie distanční formou<https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne>. Pořad Chemikem doma<https://www.vscht.cz/hmch/54072/54074> je cílen hlavně na žáky základních škol, ale užitečný a zábavný by mohl být i pro starší žáky. Pro žáky středních škol připravujeme videa s tématikou Hodin moderní chemie v rámci HMCH on-line<https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne/hmch_online>.