Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od 3. května 2021 umožněna rotační prezenční výuka pro třídy nižšího stupně gymnázia. V týdnu od 3. května 2021 se bude prezenční výuka týkat tříd 1.A, 1.B, 2.E a 3.E. Pro ostatní třídy pokračuje distnanční výuka. Bližší informace budou uvedeny na třídních schůzkách a do konce týdne zveřejněny na stránkách školy.