V pondělí 24. května vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro všechny třídy nižšího stupně gymnázia - 1.A, 2.A, 2.E, 3.A, 1.B, 3.E, 4.A, 2.B, 4.E.

V úterý 25. května začíná vyučování výše uvedených tříd čtvrtou vyučovací hodinou. Důvodem je konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky.