Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro šestileté gymnázium. Přijímací zkouška se bude konat 18. června 2021 od 8:30 hodin. Přihlášky odevzdávejte do sekretariátu školy nejpozději do 14. června 2021

RNDr. Jiří Widž, ředitel školy