V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 rozhodlo MŠMT o následujících úpravách:

  • žáci nemusí mít během výuky respirátor ani roušku, o přestávkách, při příchodu a odchodu zůstává stejný režim jako doposud,
  • při sportovních činnostech ve vnitřních prostorách může být maximálně 30 osob a je umožněno využívat sprchy,
  • antigenní testování probíhá jednou týdně a bude ukončeno k 30. červnu 2021.