Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám všem alespoň touto cestou poděkoval za spolupráci v letošním školním roce. Bylo to vlastně doopravdy poprvé, kdy se jsme se učili všichni společně a dohromady, Vy jste byli s námi ve škole a my s Vámi ve Vašich domovech. Děkuji Vám, že jste podporovali naše žáky, Vaše děti, že jste spolu s námi prošli nelehkými situacemi, zvládli nejistotu, obavy, neustálé změny, někteří bolestné ztráty. Děkuji Vám za pochopení, vstřícnost a za důvěru, kterou jste nám dali.

RNDr. Jiří Widž