(2. 5. 1970 Sokolov)

ředitel muzea a autor odborných knih

Spolu se svým otcem náleží Rund k badatelům, kteří vyplňují bílá místa na architektonické mapě regionu. Rund vystudoval Gymnázium v Sokolově (1984–1988), ve studiu pokračoval na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni (1988–1993). Po roční vojenské službě pracoval v Chemických závodech Sokolov (1994–1997), poté až do roku 2003 v pražské firmě Rockwool a karlovarské firmě Kago. Od roku 2004 působil ve sdružení Rustika, podnikajícím v oblasti stavebnictví.

Od podzimu 2009 je ředitelem Muzea Sokolov, od listopadu 2014 zastává rovněž funkci radního města Sokolova. Rundův zájem o regionální historii a architekturu se nakonec metamorfoval v úzce specializovanou činnost – zajímá se o osudy a tvorbu zejména německých, mnohdy židovských architektů první poloviny 20. století, kteří byli dosud odbornou literaturou opomíjeni. Výsledkem byla nejen přednášková činnost, ale především monografická publikace Po stopách Rudolfa Welse. Život a dílo žáka a spolupracovníka Adolfa Loose (2006). Tato kniha je příkladem důkladné regionální historiografické činnosti s celorepublikovým přesahem. V současné době pátrá Rund po osudech dalších architektů (Karl Ernstberger, Heinrich Scherrer a další). Je rovněž spoluautorem publikace Slavné vily Plzeňského kraje (2009) a Slavné vily Karlovarského kraje (2010), dále knížky Umění v Sokolově (2013, spolu s Marcelem Fišerem) a spoluautorem monografie o židovském malíři David Friedmann. Svědek holocaustu (2013). Mezi poslední tituly náleží Hornický dům v Sokolově (2015, spolu s J. Rundem) a objevná monografie o významném architektovi Sudet první poloviny 20. století Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka (2015, spolu s L. Zemanem).