Společenskovědní seminář (SVS)

Vyučující
Mgr. Jarmila Svobodová