PaedDr. Lenka Chvalová

PaedDr. Lenka Chvalová

Email lenka.chvalova@gymso.cz
Konzultační hodiny dle dohody
Telefon 354 229 303
Kabinet SOK / A106
Vyučované předměty Český jazyk a literatura
Seminář z psychologie
Popis pozice zástupce ředitele, výchovný poradce, preventista, koordinátor ŠVP, speciální pedagog