Programová nabídka DVPP
Vzděl. oblastAkcePřihláška
Matematika a informatika Programujeme v prostředí Scratch >>>
Mateřské školy Přijali jsme dvouleté... a co dál? >>>
Speciální pedagogika a poradenství Dysgrafie >>>
Speciální pedagogika a poradenství Pedagogická diagnostika na ZŠ >>>
Speciální pedagogika a poradenství Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku >>>
Speciální pedagogika a poradenství Školní neúspěšnost v prvopočátcích školní docházky >>>
Odborné vzdělávání Technologie výroby žesťových a dřevěných dechových hudebních nástrojů - exkurze >>>
Jiné akce Aktivizační a komplexní výukové metody a formy a jejich využití na ZŠ >>>
Jiné akce Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole >>>
Jiné akce Pedagogika pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních >>>
ICT kompetence Joomla: školní publikační prostředí >>>
ICT kompetence Poznámkový blok OneNote v práci učitele >>>
ICT kompetence Tabulkový kalkulátor v učitelské praxi >>>