Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum je střední školou, která poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání ve třech oborech:

 • čtyřleté gymnázium
  (79-41-K/41)
 • šestileté gymnázium s přírodovědným zaměřením
  (79-41-K/61) od školního
  roku 2014/2015
 • osmileté gymnázium
  (79-41-K/81)

Naši žáci jsou tradičně úspěšní v různých celorepublikových soutěžích. Široká nabídka volitelných předmětů zvýhodňuje naše žáky při přípravě na další vzdělání, a to se projevuje vysokou mírou úspěšnosti nejen v přijímacích řízeních na vysoké školy, ale i při jejich studiu. Výuka cizích jazyků v seminářích umožňuje složit státní jazykovou zkoušku.

Žákům je k dispozici bohatě vybavená knihovna a internet zdarma. Škola pořádá sportovní zimní i letní kurzy, sportovní i kulturní akce. Organizuje také krátkodobé studijní pobyty ve Francii, Velké Británii, Itálii, Polsku, SRN a dlouhodobé studijní pobyty na Gymnáziu v Amberku. Součástí hlavní činnosti školy je Krajské vzdělávací centrum, které rozšiřuje
jeho hlavní činnost o další vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP).