Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Spolek přátel Gymnázia v Sokolově

Občanské sdružení Spolek přátel Gymnázia v Sokolově je právnická osoba, která úzce spolupracuje se školou a v podstatě supluje kdysi tak známé SRPŠ. Spolek byl založen roku 1993 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Z darů zákonných zástupců žáků hradí Spolek především vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity studentů gymnázia (podrobněji viz níže). Při zcela nedostačujícím rozpočtu ve školství je toto jedna z mála možností, jak řešit různé situace, na které škola nemůže uvolnit finanční prostředky.

Výše dobrovolného daru: od 350,- Kč (v případě sourozenců na škole je hrazen pouze 1x). Výběr finančního daru realizuje škola vždy do 30. září aktuálního školního roku.

Účetnictví Spolku – je řádně vedeno členy občanského sdružení, a to zcela zdarma. Finanční rozvaha na školní rok je vždy vytvářena na základě aktuálních potřeb gymnázia.

Co je z darů Spolku přátel Gymnázia v Sokolově financováno:

Vybavení školní knihovny – nákup zejména odborné literatury

Odměny studentům za soutěže a vynikající studijní výsledky

Odměny za výsledky u maturit

Cestovné na některé soutěže

Příspěvky na akce školy (přednášky, besedy, koncerty apod.)

Materiálové vybavení kabinetů – například elektronické učebnice, mikroskopy, nadstandardní učební pomůcky, výtvarný spotřební materiál atd.

Interiérové a exteriérové vybavení gymnázia (například adjustace studentských prací, lavičky do areálu školy atd.)

Sportovní vybavení kabinetu Tv – především materiál s kratší dobou užitnosti

Příspěvek na kompenzační pomůcky pro zdravotně znevýhodněné

a mnoho a mnoho dalšího...

 

Mgr. Vladimír Prokop

předseda Spolku přátel Gymnázia v Sokolově

Pin It