FAQ

často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Výběr dotazů, s kterými se u uchazečů nejčastěji setkáváme.

 

Kolik stojí obědy?

Cena obědu se liší podle věku, pro nižší stupeň gymnázia je to 34,- Kč, pro vyšší stupeň gymnázia pak 38,- Kč.

Jezdí škola na exkurze?

Ano, jezdí, jsou to buď jednodenní exkurze podle zaměření předmětů nebo vícedenní zahraniční exkurze (Řím, Anglie, Německo, Polsko).

Z čeho se maturuje?

Maturitní zkouška se skládá ze státní části (o její formě a předmětech škola nerozhoduje) a školní profilové části. Ve státní části jsou povinné dvě zkoušky; pro všechny žáky je povinný český jazyk a literatura, druhý povinný předmět je buď matematika, nebo cizí jazyk. V profilové (školní části) jsou povinné také dvě zkoušky a žák si může vybrat ze všech předmětů, které se na škole vyučují (kromě tělesné výchovy).

Je gymnázium příprava na vysokou školu?

Ano, gymnázium připravuje své žáky na jakoukoliv vysokou školu. Spektrum oborů je velmi široké od přírodovědných, přes čistě technické až po humanitně zaměřené vysoké školy.

Má škola nějaké zaměření?

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání, obecně nemá žádné zaměření, jistou výjimkou je šestileté gymnázium, které je přírodovědné (je navýšen počet laboratorních prací a posílena matematika o jednu hodinu týdně).

Můžu maturovat z nějaké výchovy?

Ano, maturovat lze z výtvarné a hudební výchovy.

Kde dostanu přihlášku na přijímací zkoušky?

Přihlášku dostanete na své základní škole, případně si ji můžete vyplnit a vytisknout. Musí jí podepsat uchazeč i zákonný zástupce. Zadní stranu přihlášky potvrdí základní škola, nebo lze k přihlášce doložit úředně ověřené kopie vysvědčení za požadované ročníky.

Jak se dozvím, že jsem přijatý?

Přesné datum zveřejnění výsledků PZ se dozvíte v informačním dopise, který přijde poštou zároveň s pozvánkou. Seznam přijatých uchazečů zveřejňujeme na našich webových stránkách. Následně je třeba odevzdat zápisový lístek.

Kde dostanu zápisový lístek?

Zápisový lístek dostanete na své základní škole.

Do kdy mám odevzdat zápisový lístek?

Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí; jedná se o důležitý dokument, odevzdáním na školu stvrzujete, že na školu opravdu nastoupíte.

Kolikrát můžu konat PZ?

Každý uchazeč má možnost konat PZ na dvou školách (do výsledkové listiny se započítává lepší výsledek). Pokud se uchazeč pro tuto možnost rozhodne, musí na obou školách odevzdat stejně vyplněné přihlášky (včetně pořadí škol).

Jak mám přihlášku správně vyplnit?

Vyplníte příjmení a jméno uchazeče, termín zkoušek (přesné datum), ke kterému se hlásíte na naší škole, u čtyřletého oboru je třeba napsat název Školního vzdělávacího programu (Škola v pohybu - budova Chodov, Vzdělání je kompasem života - budova Sokolov). Přihlášku nezapomeňte podepsat vy i vaši rodiče. Pokud máte doporučení školského poradenského pracoviště, zaškrtnete ANO a k přihlášce přiložte kopii tohoto dopuručení. Nezapomeňte správně vyplnit adresu a doručovací údaje. Na druhé straně přihlášky vyplňte známky za předchozí závěrečný ročník a za první pololetí současného ročníku. Přihlášku musí potvrdit vaše základní škola (nebo můžete přiložit ověřené kopie vysvědčení).

Kde dostanu přihlášku na přijímací zkoušky?

Přihlášku dostanete na své základní škole, případně si ji můžete vyplnit (a následně vytisknout a podepsat) na našich stránkách.

Jak mám doručit přihlášku do školy?

Máte celkem tři možnosti - přihlášku pošlete poštou na adresu Gymnázium Sokolov a KVC, p.o., Husitská 2053, 356 01 Sokolov, nebo pošlete datovou schránkou, nebo - a to je nejlepší - ji doručíte osobně do školy.

Do kdy mám odevzdat zápisový lístek?

Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí; jedná se o důležitý dokument, odevzdáním na školu stvrzujete, že na školu opravdu nastoupíte.

Potřebuji na přihlášku potvrzení od lékaře?

Nepotřebujete, škola potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Můžu si zvolit na první termín gymnázium (myslím v Sokolově) v a na druhý termín gymnázium (myslím v Chodově)

Ano, můžete, na první termín zapíšete ŠVP - Vzdělání je kompasem života, na druhý termín ŠVP - Škola v pohybu. Vzhledem k tomu, že jde o dva vzdělávací programy, podáváte přihlášku na dva obory. Tím vlastně říkáte, že byste chtěli na prvním místě na všeobecné gymnázium (Sokolov) a na druhém místě na gymnázium s rozšířenou výukou tělesné výchovy (Chodov).

 

 

 

 

 

Pin It