FAQ

často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Výběr dotazů, s kterými se u uchazečů nejčastěji setkáváme.

 

 

 

Kolik stojí obědy?

Cena obědu se liší podle věku, pro nižší stupeň gymnázia je to 34,- Kč, pro vyšší stupeň gymnázia pak 38,- Kč.

Jezdí škola na exkurze?

Ano, jezdí, jsou to buď jednodenní exkurze podle zaměření předmětů nebo vícedenní zahraniční exkurze (Řím, Anglie, Německo, Polsko).

Z čeho se maturuje?

Maturitní zkouška se skládá ze státní části (o její formě a předmětech škola nerozhoduje) a školní profilové části. Ve státní části jsou povinné dvě zkoušky; pro všechny žáky je povinný český jazyk a literatura, druhý povinný předmět je buď matematika, nebo cizí jazyk. V profilové (školní části) jsou povinné také dvě zkoušky a žák si může vybrat ze všech předmětů, které se na škole vyučují (kromě tělesné výchovy).

Je gymnázium příprava na vysokou školu?

Ano, gymnázium připravuje své žáky na jakoukoliv vysokou školu. Spektrum oborů je velmi široké od přírodovědných, přes čistě technické až po humanitně zaměřené vysoké školy.

Má škola nějaké zaměření?

Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání, obecně nemá žádné zaměření, jistou výjimkou je šestileté gymnázium, které je přírodovědné (je navýšen počet laboratorních prací a posílena matematika o jednu hodinu týdně).

Můžu maturovat z nějaké výchovy?

Ano, maturovat lze z výtvarné a hudební výchovy.

Kde dostanu přihlášku na přijímací zkoušky?

Informace k přihláškám, jejich vyplňování a podávání naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Jak se dozvím, že jsem přijatý?

15. května 2024 ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, a to na stránkách školy a na úřední desce.

Kolikrát můžu konat PZ?

Každý uchazeč má možnost konat PZ dvakrát (do výsledkové listiny se započítává lepší výsledek).

Jak mám přihlášku správně vyplnit?

Informace k přihláškám, jejich vyplňování a podávání naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Požaduje škola výsledky předchozího vzdělávání?

Ano, viz kritéria pro přijímací zkoušky uveřejněná na www.gymso.cz, odkaz PRO UCHAZEČE

Jak mám doručit přihlášku do školy?

Informace k přihláškám, jejich vyplňování a podávání naleznete na www.prihlaskynastredni.cz

Potřebuji na přihlášku potvrzení od lékaře?

Nepotřebujete, škola potvrzení od lékaře nevyžaduje.

Zohledňuje škola výsledky olympiád a soutěží pořádaných MŠMT?

Ano, viz kritéria pro přijímací zkoušky uveřejněná na www.gymso.cz, odkaz PRO UCHAZEČE

 

 

 

 

 

 

Pin It