Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Společné zahájení nového školního roku pro nově nastupující první ročníky se koná v pondělí 2. září 2024 od 8:00 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou účastnit i rodiče žáků.

Každý žák naši školy používá jako identifikační školní průkaz mezinárodní ISIC kartu, kterou si žáci pořizují do 30. 6. 2024 v sekretariátu školy. Bližší informace o ISIC kartě, jejím využití i pořízení naleznete v informačním letáku. Žádost o vydání ISIC karty najdete zde. Dále je možné se přihlásit ke stravování ve školní jídelně, přihlášky jsou k dispozici přímo v jídelně školy. Podrobnější informace na www.sokorest.cz.

Ve volbách do Školské rady, které proběhly 18. června 2024, byli za žákovskou kurii zvolení MUDr. Martin Polenda a Ing. Martin Ševic, za pedagogickou kurii Mgr. Martina Zítková a PaedDr. Lenka Chvalová. Děkujeme všem, kteří se voleb zúčastnili.

V pátek 14. 6. jsme se vypravili Na Strašidla, skály u Horní Blatné. Počasí zprvu nepřálo, měli jsme obavy, zda vůbec na skály půjdeme. Ale podařilo se. Počáteční strach z lezení jsme překonali a zkusili si hned tři výstupové cesty a slaňování. Hláška - musela jsem přemýšlet víc než v matice - rozesmála všechny. Večer fotbálek v tělocvičně místní školy a po večeři nikdo na telefonu, ale všichni sváděli boj při společenských hrách. Škoda, že jsme se druhý den probudili opět do deště a další turistické cíle jsme museli odpískat.

V pátek 7. 6. proběhla na naší škole velmi úspěšná sbírka, která vynesla (po drobném zaokrouhlení nahoru) skvělou částku 5000,- Kč. Děkujeme všem přispívajícím studentům, zaměstnancům školy a hlavně studentům seminářů psychologie, kteří sbírku zajistili.

Krátká informační schůzka účastníků exkurze “Tyrolsko 24. - 26. 06. 2024” se koná ve čtvrtek 13. června 2024 v 7:30 v aule gymnázia. Účast všech přihlášených studentů je žádoucí.

Žáci 4. A, kteří jsou v době konání schůzky mimo gymnázium, budou informování svým vyučujícím v hodině německého jazyka.