Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

V sobotu 23. 9. byl na naší škole slavnostně zahájen projekt Medikem na gymplu, jehož cílem je podpořit studenty všech gymnázií v Karlovarském kraji ve snaze o studium medicíny a jejich následného návratu do regionu. V rámci projektu spojili své síly Gymnázium Sokolov, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a partner projektu Nemocnice Sokolov. Studenty v rámci projektu čeká nejen příprava k přijímacímu řízení, ale i návštěva Nemocnice Sokolov či závěrečné "přijímačky nanečisto". Jedná se o pilotní projekt, kterému držíme palce i do budoucna!

Tento pátek (15. 9.) od 15:00 se uskuteční setkání našich absolventů v současné době studujících na VŠ se stávajícími gymnazisty, aby si při čaji popovídali o tom, co přináší vysokoškolské studium a jak se na ně připravit.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše dlouholetá kolegyně RNDr. Helena Míčková. Na gymnázium nastoupila spolu se svým manželem Jiřím už v roce 1965 a patřila tak po desetiletí mezi učitele, kteří se stali legendami v tom nejlepším slova smyslu. Čest její památce.