Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Společné zahájení nového školního roku pro nově nastupující první ročníky se koná v pondělí 2. září 2024 od 8:00 hodin v aule školy. Slavnostního zahájení se mohou účastnit i rodiče žáků.

Každý žák naši školy používá jako identifikační školní průkaz mezinárodní ISIC kartu, kterou si žáci pořizují do 30. 6. 2024 v sekretariátu školy. Bližší informace o ISIC kartě, jejím využití i pořízení naleznete v informačním letáku. Žádost o vydání ISIC karty najdete zde. Dále je možné se přihlásit ke stravování ve školní jídelně, přihlášky jsou k dispozici přímo v jídelně školy. Podrobnější informace na www.sokorest.cz.

Naši studenti se v celostátní soutěži Vyslaneckých škol Evropského parlamentu umístili na 2. místě. Pro naše gymnázium získali titul Vyslanecké školy Evropského parlamentu.

Soutěž probíhala celý školní rok 2023/2024 a junior vyslanci EP v době soutěže zorganizovali mnoho akcí pro ostatní studenty našeho gymnázia: Den Evropy, Studentské volby, projektové dny s tématikou EU, dobročinnou sbírku pro Denní centrum Mateřídouška nebo besedy v naší aule (s bývalým velvyslancem Radkem Matulou, senátorem Miroslavem Balatkou, manažerem poradenského prodeje v Generali České pojišťovně Milanem Mojžišem, s přednášejícím na Katedře evropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martinem Mejstříkem) a mnohé další. Kromě akcí na půdě školy se účastnili i mezinárodní konference Vyslaneckých škol ve Štýrském Hradci, celorepublikové soutěže EuropaSecura nebo workshopů a přednášek o Evropské unii. V rámci projektu spolupracovali se Spolkem Němců a přátel německé kultury, Gymnáziem Václava Hlavatého v Lounech a některými základními školami v Sokolově.

Radek Krátký (3. C) si svou práci Jak skórovat na sociálních sítích: Analýza komunikační strategie na Instagramu v prostředí e-sports obhájil natolik úspěšně, že se umístil v celostátní přehlídce SOČ na třetím místě. Dále získal Cenu Vysoké školy ekonomické v Praze, Cenu děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Cenu The Kellner Family Fondation. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

13. místo z 30, ale hlavně nové zkušenosti a zážitky získala Bára Baštová (4. A) v ústředním kole Dějepisné olympiády, která se konala 10. - 13. června 2024 v Hradci Králové.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Z noci letního slunovratu se naši sekundáni probudili do svatebního dne, který byl završením jejich ročního projektu.

Sňatečný obřad proběhl v obřadní místnosti sokolovského zámku za laskavé asistence matrikářky Hany Kokoškové. V blízkém Parkhotelu na svatebčany čekala slavnostní hostina se všemi tradicemi, i s krájením svatebního dortu novomanželi. Nakonec ještě sólo pro nevěstu, ženicha a jejich rodiče, tanec waltz. 

Přejeme hodně štěstí.