Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Máš chuť si dokázat, co všechno v tobě je a posouvat se dál? Potřebuješ se motivovat a své cíle si stanovit a jít si za nimi? Chtěl bys někomu pomoci? Rád trávíš čas s kamarády? Tak přesně pro tebe tu je mezinárodní program DofE. V  pátek 1. 12. se uskuteční beseda s organizátorkou DofE pro náš region a našimi současnými účastníky programu, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti s DofE.

Beseda je připravena na 4. vyučovací hodinu pro třídy: 1. B, 2. B, 1. C  a 5. vyučovací hodinu pro třídy: 3. A, 4. A. Pokud by měl zájem někdo z jiných tříd, prosím nahlaste se u p. Žákové.

24. listopadu proběhla soutěž Junior Náboj, které se účastnili online formou i žáci z Belgie, Španělska, Chorvatska, Nizozemska, Polska a Slovenska. Čtyřčlenné týmy řeší úlohy z matematiky a fyziky. V Karlovarském kraji nás reprezentovala dvě družstva. Třetí místo získali Jan a Karel Grünesovi, Gleb Moskovka a Sebastian Gabriel. Na prvním místě skončil tým ve složení: Barbora Baštová, Patrik Šenkýř, František Petřík a Jakub Šiška.

Gratulujeme!

 

V minulých dnech proběhlo národní kolo soutěže Bobřík informatiky. K nejlepším v jednotlivých kategoriích patří:

Benjamin - 1. Silvie Postlová, 2. Roman Salic, 3. Šimon Fučikovský

Kadet - 1. Tien Minh Nguyen Dinh, 2. David Krämling, 3. Marek Slekovič

Junior - 1. Tereza Nevosadová, 2. Patrik Šenkýř, 3. Ema Brachtlová

Senior - 1. Michal Tříska, 2. Linda Nguyen, 3. Ondřej Volf

Michal Tříska z 2. C je navíc postupujícím do ústředního kola. Gratulujeme!

Tato schůzka proběhne v úterý 5. 12. 2023 ráno v 7. 15 hodin v aule školy.

Je povinná, neboť všichni účastníci zájezdu předloží ke kontrole cestovní pojištění sjednané na 6. 12. 2023, podepíší bezpečnostní pokyny a dostanou všechny potřebné informace.

Chodovští žáci se obrátí na kolegu Radimerského.

V pondělí 18. prosince 2023 přivítáme na naší škole po několika letech opět divadelní soubor

The Bear Educational Theatre, který nám odehraje dvě edukativní představení, jedno pro mladší a jedno pro starší ročníky.

1. představení - The Detectives - třídy 4. A, 5. A, 5. E, 2. B, 3. B, 1. C

2. představení - The History of England Part 1 - třídy 6. A, 6. E, 4. B, 2. C, 7. A, 7. E, 5. B, 3. C

Vstupné je 60,- Kč, peníze vyberou vyučující anglického jazyka v daných třídách/ skupinách. Čas zahájení jednotlivých představení je uveden v kalendáři akcí, může ještě dojít ke změně.

Přejeme příjemnou zábavu!

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 74 let zemřela naše dlouholetá kolegyně Ivanka Kosová. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu v Olomouci aprobaci chemii a matematiku. Na gymnázium nastoupila hned po vysoké škole v roce 1973 a svůj profesní, ale i osobní život s ním spojila na dlouhých 40 let. Ivanka patří ke "zlaté gardě" gymnázia, spolu s ostatními vytvářela nynější podobu školy, její směrování, hodnoty i náročnost. Bude nám chybět. Poslední rozloučení s Ivankou Kosovou proběhne ve středu 29. listopadu ve 12 hodin v obřadní síni na hřbitově v Sokolově.

Čest její památce.