Omlouvání absence

postup pro zákonné zástupce

Postup při omlouvání absence od 2. pololetí školního roku 2022/2023

 • Rodič nebo zákonný zástupce omlouvá absenci žáka pouze prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace Bakaláři ze svého rodičovského účtu v souladu s pravidly Školního řádu (naleznete jej na webu školy www.gymso.cz v nabídce Studium - Dokumenty pro žáky).
 • Omluvenku vyplňuje zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podle postupu uvedeného níže.
 • Pokud se chce zletilý žák omlouvat ze svého žákovského účtu, k absenci musí doložit vždy potvrzení od lékaře (na zletilého žáka se nahlíží jako „dospělého“, který dokládá důvod svojí nepřítomnosti potvrzením od lékaře).
 • Omluvenka je odeslána na studijní oddělení i třídnímu učiteli; studijní oddělení absenci vyřeší, třídní učitel má o absenci nadále povědomí.
 • Výše uvedený způsob omlouvání je jediným možným způsobem omlouvání absence.
 • Jedná-li se o předem známou absenci delší než tři dny (zdravotní pobyt, rodinná dovolená), platí dosavadní pravidla – žádost o uvolnění z vyučování doručí žák v písemné formě třídnímu učiteli (ten souhlas s uvolněním stvrdí podpisem) a následně řediteli školy, který o žádosti rozhodne.

Omlouvání ve webové aplikaci (např. pomocí počítače)

 1. Jděte na adresu https://bakalari.gymso.eu (nebo na webu www.gymso.cz klikněte na ikonku Bakaláři)
 2. V menu rozklikněte Komens a zvolte Omluvení absence
 3. Vyplňte datum absence (případně pouze konkrétní hodiny v rámci jednoho dne), stručně popište důvod absence, případně můžete jako soubor připojit například potvrzení od lékaře a klikněte na Odeslat.

 

Omlouvání v mobilní aplikaci

 1. Pokud nemáte na svém mobilním telefonu aplikaci Bakaláři OnLine, můžete si ji nainstalovat
 2. V nabídce vyberte Komens.
 3. Klikněte na ikonu pro přidání nové zprávy a následně přepněte typ zprávy na Omluvení absence.
 4. Vyplňte datum absence (případně pouze konkrétní hodiny v rámci jednoho dne), stručně popište důvod absence, případně můžete jako soubor připojit například potvrzení od lékaře a klikněte na ikonu vlaštovky.
Pin It