Absolventi

rubrika Mgr. Vladimíra Prokopa (aktualizace 2017)

(12. 11. 1958 Sokolov)

filozof a vysokoškolský pedagog

Benyovszky je představitelem nové generace inteligence, která již vyrůstala v regionu bez vlivu německého kulturního prostředí. Benyovszky vystudoval nejprve sokolovské gymnázium (1974-1978), poté absolvoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě UK v Praze (1983).

(15. 12. 1974 Kraslice)

historička a autorka odborných publikací

Beranová je představitelkou nejmladší generace regionálních historiků. Nejprve absolvovala Gymnázium v Sokolově (1989-1993), poté začala studovat na PF v Hradci Králové, aprobace základy společenských věd a dějepis (1993-1998).

(19. 11. 1973 Kraslice)

vysokoškolský pedagog, sociolog a politolog

Cabada je jedním z nejrespektovanějších politologů u nás. Vystudoval Gymnázium v Sokolově (1987–1991), poté absolvoval politologii na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (1991–1996). Roku 1999 ukončil doktorandské studium oboru politologie, rok studoval na univerzitě v Lublani ve Slovinsku.

(25. 3. 1977 Sokolov)

herec, moderátor a publicista

Sokolovský rodák a občan Chodova si vydobyl své místo nejen v těch nejvyšších moderátorských kruzích, ale rovněž si získává přízeň jako zdatný publicista. Cibulka nejprve vystudoval gymnázium v Sokolově (1991-1995), poté absolvoval Vyšší hereckou a moderátorskou školu v Praze (1998).

(12. 3. 1973 Sokolov)

chemik, vědec a vysokoškolský pedagog

Profesor Ing. Radek Cibulka, Ph.D. maturoval na Gymnáziu v Sokolově roku 1991, poté vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1996), na téže škole absolvoval rovněž postgraduální studium (1996–1999) a získal titul Ph.D. (2002). 

(5. 2. 1974 Sokolov)

ředitel divadla a divadelní režisér

Martin Glaser, který na Gymnáziu v Sokolově maturoval roku 1992, absolvoval režii na pražské DAMU (1997), avšak už během studia založil se svými spolužáky generační Divadlo Na Prahu, kde byly také uvedeny jeho první inscenace - například Hodina lásky J. Topola (1996).

(20. 1. 1973 Sokolov)

památkář a publicista

Hájek v letech 1987–1991 studoval Gymnázium v Sokolově a poté absolvoval historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1993–1998). Od roku 1998 pracoval v muzeu v Chebu, v roce 2002 přešel do Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, kde pracuje v oddělení Evidence a dokumentace, které od listopadu 2008 vede.

(10. 9. 1975 Praha)

právník, legislativec a vysokoškolský pedagog

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je představitelem zcela nové generace právníků, která již nebyla zatížena totalitním vnímáním práva. Po absolvování Gymnázia v Sokolově (1994) studoval na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1994–1999), na své „alma mater“ působil v letech 1999–2001 jako asistent na katedře obchodního práva a v letech 2001–2010 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo.

(5. 3. 1964 Sokolov)

politik a dlouholetý starosta města Sokolova

Jakobec maturoval na sokolovském gymnáziu roku 1982, poté vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982–1986) a po roční vojenské službě nastoupil na Důl PS Březová.

(16. 12. 1952 Cheb)

báňský odborník a autor odborných publikací

Jiskra je nepřehlédnutelnou osobností v oblasti historie hornictví, a to nejen regionálního – zcela určitě mělo určující vliv rodinné zázemí, neboť již jeho otec i děd se touto problematikou zabývali. Jiskra vystudoval nejdříve Gymnázium v Sokolově (1971), poté absolvoval Průmyslovou školu hornickou v Duchcově (1974) a akademické vzdělání získal na Vysoké škole báňské v Ostravě (1987-1993).

(10. 10. 1978 Sokolov)

jazykový poradce

Kovalčík pochází ze Sokolova, kde roku 1997 absolvoval gymnázium (naše GYMSO). Poté studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze, aprobaci český jazyk a literatura a základy společenských věd (dokončeno 2002). Byl doktorandem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Nyní již delší dobu pracuje jako poradce ve zpravodajství České televize.

(13. 7. 1948 Praha)

vysokoškolský pedagog a politolog

Krejčí je zcela určitě nepřehlédnutelnou postavou naší politologické scény, i když v mnoha ohledech (zejména ve vztahu k politické minulosti) výrazně kontroverzní (v médiích je prezentován jako levicový politolog). Po absolvování Gymnázia Sokolov (1966) se ve svých devatenácti letech pokusil překročit státní hranici do Rakouska, byl zadržen a podmíněně odsouzen.

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krátké zprávy