(5. 3. 1964 Sokolov)

politik a dlouholetý starosta města Sokolova

Jakobec maturoval na sokolovském gymnáziu roku 1982, poté vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (1982–1986) a po roční vojenské službě nastoupil na Důl PS Březová.

Také další profesní dráha byla spjata s regionem a hornictvím – revírník lomu Medard, zástupce vedoucího sekce Libík-sever a nakonec vedoucí výroby divize Družba (1993). Roku 1994 vstoupil Jakobec do politiky a po volbách se stal zástupcem starosty v Sokolově, a to nepřetržitě až do roku 2000, kdy se ujal funkce starosty (komunální volby v roce 2002 ho ve funkci opět potvrdily). V pozici starosty pracoval pro Sokolov celých deset let (do roku 2010), v současné době je 1. místostarostou města. Vedle toho byl Jakobec členem rady Karlovarského kraje (2000–2004), od roku 2000 je zastupitelem Karlovarského kraje. Ve svém volném čase se věnuje zejména mineralogii, montanistice, hudbě a sbírání hornických předmětů.

 

Pin It