Informace o studiu

studujete na GYMSO nebo byste chtěli?

Vážení rodiče, milí žáci!

logo full resolution

 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum nabízí kvalitní přípravu na studium na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol ve třech oborech studia: 79-41-K/81 (osmiletý studijní cyklus)79-41-K/61 (šestiletý studijní cyklus) a 79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus). Předmaturitní a maturitní ročníky mají možnost sestavit si část svého rozvrhu ze široké nabídky semininářů, s ohledem na své budoucí zaměření.

 

 

 

Učební plán osmiletého studijního cyklu  (obor 79-41-K/81) platný od září 2017

předmětprimasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktávanižší stupeňvyšší stupeňcelkem
český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4 17 16 33
1. cizí jazyk 4 3 3 3 3 3 3 13 12 25
2. cizí jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3 6 12 18
matematika 5 4 4 4 4 4 4 4 17 16 33
informatika a výpočetní technika 1 1 1 1 2 1 0 1 4 4 8
dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 16
výchova k občanství 1 2 1,5 0 0 0 0 5,5 0 5,5
základy společenských věd 0 0 0 0 1,5 2 2 2 0 7,5 7,5
fyzika1 2,5 2,5  2 2,5 2,5 2,5 2 2 9,5 9 18,5
chemie1 0 2,5  2 2,5 2,5 2,5 2 2 7 9 16
biologie1 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2 2 9 9 18
zeměpis1 2 2 2 2 2,5 2 1 8 7,5 15,5
estetická výchova2 3 2 2 2 2 0 0 10 4 14
tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 8 8 16
volitelný předmět 1
0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4
volitelný předmět 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4
volitelný předmět 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
celkem 30 29 31 32 33 33 32 34 122 132 254

Poznámky:

 1. časová dotace 2,5 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 0,5 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1 x za měsíc 2 hod.)
 2. estetická výchova:
  prima, sekunda: systém 2+1, tj. jeden týden 2 hod. Vv (resp. Hv) a 1 hod. Hv (resp. Vv), druhý týden 2 hod. Hv (resp. Vv) a 1 hod. Vv (resp. Hv) - vždy celá třída
  tercie, kvarta: 1 hod. týdně výtvarné výchovy a 1 hod. týdně hudební výchovy (celá třída)
  kvinta, sexta: 2 hod. výtvarné výchovy týdně nebo 2 hod. hudební výchovy týdně (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)

Učební plán šestiletého studijního cyklu (obor 79-41-K/61) platný od září 2017

předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník5. ročník6. ročníknižší stupeňvyšší stupeňcelkem
český jazyk a literatura1 4 4 4 4 4 4 8 16 24
1. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 6 12 18
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 6 12 18
matematika1 4 4 4 4 4 5 8 17 25
informatika a výpočetní technika 1 1 2 1 1 2 2 6 8
dějepis 2 2 2 2 2 0 4 6 10
výchova k občanství 1 1 0 0 0 0 2 0 2
základy společenských věd 0 0 1 1 2 2 0 6 6
fyzika2 3 2 3 3 2 2 5 10 15
chemie2 3 3 3 3 2 2 3 10 16
biologie2 2 3 3 3 2 2 5 10 15
zeměpis 2 2 2 2 2 1 4 7 11
estetická výchova3, 4 2 2 2 2 0 0 4 4 8
tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 4 8 12
volitelný předmět 1
0 0 0 0 2 2 0 4 4
volitelný předmět 2
0 0 0 0 2 2 0 4 4
celkem 32 32 34 33 33 32 64 132 192

Poznámky:

 1. výuka v 1. ročníku: 1 hod. - třída je rozdělena na dvě skupiny
 2. časová dotace 3 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 1 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1× za 14 dní 2 hod.)
 3. estetická výchova 1. a 2. ročník: 1× za týden 1 hod. výtvarné výchovy a 1× za týden 1 hod. hudební výchovy (výuka probíhá v celé třídě)
 4. estetická výchova  3. a 4. ročník: 1× za týden 2 hod. výtvarné výchovy nebo 1× za týden 2 hod. hudební výchovy (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)

Učební plán čtyřletého studijního cyklu (obor 79-41-K/41) platný od září 2017

předmět1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
1. cizí jazyk 3 3 3 3 12
2. cizí jazyk 3 3 3 3 12
matematika1 4 4 4 4 16
informatika a výpočetní technika 2 1 0 1 4
dějepis 2 2 2 2 8
výchova k občanství 0 0 0 0 0
základy společenských věd 1,5 2 2 2 7,5
fyzika2 2,5 2,5 2 2 9
chemie2 2,5 2,5 2 2 9
biologie2 2,5 2,5 2 2 9
zeměpis2 2 2,5 2 1 7,5
estetická výchova3
2 2 0 0 4
tělesná výchova 2 2 2 2 8
volitelný předmět 1
0 0 2 2 4
volitelný předmět 2
0 0 2 2 4
volitelný předmět 3 0 0 0 2 2
celkem 33 33 32 34 132

Poznámky:

 1. výuka v 1. ročníku: 1 hod. - třída je rozdělena na dvě skupiny
 2. časová dotace 2,5 hod. týdně znamená 2 hod. výuky v celé třídě a 0,5 hod. týdně laboratorní cvičení (výuka 1 x za měsíc 2 hod.)
 3. estetická výchova:
  1. ročník, 2. ročník: 2 hod. výtvarné výchovy týdně nebo 2 hod. hudební výchovy týdně (dle výběru žáka, třída se dělí na skupiny)
Pin It