75. výročí založení školy

LOGO2

Akce k 75. výročí založení školy


18. 9. 2021 - Expedice Supí potok

Turistický pochod, více informací naleznete v samostatném článku.


13. 11. 2021 - Den otevřených dvěři

Kdy?

Co?

Kde?

Kdo?

9.00 - 9.15 hod.

Slavnostní zahájení pro zaměstnace školy a pozvané hosty

aula

11.00 - 11.30 hod.

Křest knihy "Gymnázium Sokolov …"

aula

V. Prokop

9.30 - 11.00 hod.

ZSV - "Jak se změnila občanka aneb Najdi deset rozdílů"

A 211

J. Svobodová

9.30 - 11.00 hod.

ČJ - "Zpátky do škamen"

R. Gerberová, I. Kloudová

9.30 - 15.00 hod.

F - výstava prací semináře aplikované fyziky

pavilon D - 3. psochodí

R. Gondík

F - výstava pomůcek vytvořených žáky

C 306

G. Zalubilová

9.30 - 11.00 hod.

F - interaktivní výstava školních pomůcek

C 206

H.Veselá

12.00 - 13.30 hod.

9.30 - 11.00 hod.

B - ukázky mikroskopických preparátů s výkladem

pavilon B - 2. poschodí

R. Doležalová

12.00 - 13.00 hod.

11.30 - 13.30 hod.

Ch - ukázky práce se systémem Vernier

pavilon D - 3. patro

J. Soukupová

9.00 - 14.00

Ch - ukázky pokusů

B 406

I. Rozmušová

11:00 - 13:00 hod

Ch - ukázka autíček s vodíkovým pohonem

pavilon D - 3. patro

J. Soukupová

12.00 - 13.00 hod.

Ch - pokusy s tekutým dusíkem

B 406

I. Rozmušová

9.30 - 11.00 hod.

M - Matematika a interaktivní tabule

A 309

J. Michaliková

12.00 - 13.30 hod.

M - Geometrie ve škole 21. století

INU 4

H. Novotná

9.30 - 10.30 hod.

Z - Dovolená na Islandu (fotografie s výkladem)

C 202

N. Prokopová

11.30 - 12.30 hod.

9.30 - 10.30 hod.

Z - Kvízy

L. Žáková

11.30 - 12.30 hod.

9:30 - 11:00 hod

NJ - Německý jazyk hrou

A 305

M. Zítková

9:30 - 14:00 hod

HV - ukázky vystoupení žáků v průběhu let

hudebna

P. Sojková, P. Maříková

9:30 - 11:00 hod

AJ - ukázka práce s chrombooky

A 411

L. Zavázalová

9:30 - 11:00 hod

D - ukázka vojenské výstroje vojáka 1. světové války

A 302

V. Bružeňák

9:00 - 15:00 hod

IVT - ukázka robotiky, virtuální reality a 3D grafiky

Centrum aplikované techniky - C 104, C 105

Z. Bábíčková, P. Švácha

 

13. 11. 2021 - Křest publikace "Gymnázium Sokolov a historie gymnaziálního vzdělávání v regionu"

  • Na počátku listopadu 2021 vyjde publikace, jež se zabývá nejen historií sokolovského gymnázia, ale rovněž dalšími regionálními školami gymnaziálního typu (například německou reálkou v Lokti, která vznikla již roku 1852). 

  • Publikace vychází k 75. výročí založení našeho gymnázia (1946).

  • Autorem knihy je Vladimír Prokop, jeden z členů pedagogického sboru.

  • Jedná se o vůbec první publikaci s tímto zaměřením – obsahuje spoustu unikátních informací a obrazových příloh z archivů a soukromých sbírek. Lze konstatovat, že takto koncipovanou knihu nemá určitě žádná škola v republice. 

  • Ze zde reprodukovaného obsahu a několika stránek si lze vytvořit přesnější představu. Za zmínku dozajista stojí monografická zpracování mnoha zajímavých absolventů, publikujících profesorů nebo výtvarníků, kteří na škole působili.

  • Kniha je provázena výtvarnými díly absolventů i současných studentů.

  • Data – 232 stran, celobarevný tisk na křídovém papíru, pevná vazba, formát mezi A5 a A4. 

  • Kniha bude pokřtěna v sobotu 13. listopadu 2021 v aule gymnázia, a to v rámci Dne otevřených dveří (přesný čas bude upřesněn). Zde bude možné si knihu zakoupit, v dalších dnech potom v sekretariátu gymnázia.

Ukázky z knihy

Ukázku si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

 


 Vánoční koncert


Výstava žákovských prací


Zahradní slavnost

 

 

Budova na Šenvertu
V roce 1931
Budova na Šenvertu
Po dokončení v roce 1925
Budova na Šenvertu
Sedmdesátá léta
Budova na Šenvertu - zadní trakt
1925
Budova na Šenvertu - zadní trakt
2021
Bodova v Komenského ulici
Zde sídlilo Gymnázium v letech 1964-1972
Budova v Sokolovské ulici
Zde sídlilo GYMSO v letech 1960-1964.
Současná budova gymnázia (Husitská ulice)
2021
Pozemek školy s novou venkovní učebnou
Zatím poslední přístavba ...

Pin It