Publikující učitelé

rubrika Mgr. Vladimíra Prokopa (aktualizace 2018)

(22. 9. 1975 Sokolov)

učitel na GYMSO

Bružeňák je předním odborníkem na novodobé regionální dějiny. Po maturitě na Střední průmyslové škole v Lokti absolvoval PF UJEP Ústí nad Labem, obor český jazyk a dějepis (1999), hned po studiích se stal učitelem na Gymnáziu Sokolov. Roku 2012 absolvoval na FF UJEP rigorózní řízení a získal doktorský titul PhDr.

(9. 8. 1976 Sokolov)

pedagožka, v letech 2000–2002 na GYMSO

Hanková absolvovala roku 1994 Gymnázium v Sokolově a postupně dokončila všechny studijní programy pro aprobaci anglický jazyk na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (1999, 2003 a 2010). V letech 2007–2008 vystudovala na Právnické fakultě UK v Praze angličtinu pro soudní překladatele a tlumočníky.

(30. 1. 1963 Sokolov)

vysokoškolská pedagožka, v letech 1986–1993 na GYMSO

Holubová vystudovala nejprve Gymnázium v Sokolově (1981) a posléze v letech 1981–1986 Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, aprobaci český jazyk a německý jazyk. V letech 1986–1993 učila na sokolovském gymnáziu, poté až do roku 2004 učila německý jazyk na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu.

(26. 6. 1943 Dobšiná na Slovensku)

učitel a bývalý ředitel gymnázia

Hric absolvoval nejprve Pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů národních škol (1961), poté vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, aprobaci ruský jazyk a zeměpis (1984). Roku 1989 získal na základě rigorózní práce titul PaedDr. Z učitelských působišť lze jmenovat například Štědrou na Karlovarsku nebo Rotavu.

(26. 12. 1963 Frýdek Místek)

učitel na GYMSO a vedoucí metodik Krajského vzdělávacího centra

Chlebek je absolventem Gymnázia v Karlových Varech (1983), poté studoval matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (ukončeno 1989). Od roku 1990 učí na GYMSO (s přestávkou v letech 1997–2005, kdy působil nejprve jako ředitel základní školy v Lokti, poté zástupce ředitelky Pedagogického centra a krátce jako vedoucí úředník OŠMT Krajského úřadu).

(15. 2. 1960 Sokolov)

učitel na GYMSO

Prokop vystudoval Gymnázium v Sokolově (1975–1979) a PF v Plzni, aprobaci český jazyk, výtvarná výchova a dějiny umění (1979–1984). Od roku 1990 učí na Gymnáziu v Sokolově. Prokop se zabývá především tvorbou českých ilustrátorů dobrodružné literatury a regionálním uměním.

(8. 3. 1961 Karlovy Vary)

učitel na GYMSO

Rozhon náleží k našim předním odborníkům na české cestovatele 19. a první poloviny 20. století. Nejprve se vyučil strojním zámečníkem (1979), poté vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Ostrově (1982). Po jejím absolvování pracoval v různých dělnických profesích, a to až do roku 1986, kdy nastoupil jako učitel na tehdejší Střední odborné učiliště HDB (dnešní ISŠTE) v Sokolově.

(14. 8. 1904 Nezvěstice – 23. 2. 1972, pohřben tamtéž)

diplomat , redaktor a prozaik, učitel na GYMSO v letech 1961–1964

V letech 1961–1964 učil na gymnáziu cizí jazyky československý diplomat, redaktor a prozaik Richard Slánský, bratr Rudolfa Slánského, který byl v politickém procesu dne 3. 12. 1952 popraven, a to jako údajná hlava „protistátního spikleneckého centra“.

prosinec 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krátké zprávy