(26. 12. 1963 Frýdek Místek)

učitel na GYMSO a vedoucí metodik Krajského vzdělávacího centra

Chlebek je absolventem Gymnázia v Karlových Varech (1983), poté studoval matematiku a fyziku na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (ukončeno 1989). Od roku 1990 učí na GYMSO (s přestávkou v letech 1997–2005, kdy působil nejprve jako ředitel základní školy v Lokti, poté zástupce ředitelky Pedagogického centra a krátce jako vedoucí úředník OŠMT Krajského úřadu).

Od roku 2010 zastává souběžně funkci vedoucího metodika Krajského vzdělávacího centra. Roku 1998 absolvoval studium Ekonomika a management školy (Ekonomická fakulta Cheb ZČU Plzeň) a v roce 2005 funkční studium pro vedoucí pracovníky (UK Praha). Kromě toho, že je Chlebek lektorem v mnoha oblastech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (matematika, řízení škol, e-learing, počítačové moduly ve všech úrovních atd.), publikoval tituly zejména v oblasti didaktiky a managementu školství – Komunikace mezi školou a rodiči (1999), Vlastní hodnocení školy (1999), Tvořivost a chyba v matematice (2000), Úvaha nad učením a pamětí žáků (2000) nebo Praktická činnost ve výpočetní technice II – úvod do databází (2003). Do oblasti jeho publikačních zájmů patří rovněž moderní technologie, zejména ve vazbě na vzdělávání. Vedle tohoto je autorem několika projektů ESF - Inovace výuky na gymnáziu (2009–2012), Fyzika je všude kolem nás (2013–2014), Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (2010 - 2013), Metodické kabinety Karlovarského kraje (2012 - 2014). Podílel se také na zpracování projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (2013 - 2015), a dále na zpracování projektu Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji (2020 – 2023). Chlebek byl členem expertní skupiny na MŠMT pro tvorbu dokumentu Škola pro 21. století (2009, spoluautor) a členem expertní skupiny pro tvorbu katalogů obecné části maturitní zkoušky z informatiky (2010). Je také spoluautorem a editorem sborníků, které vydává gymnázium jako výstupy z projektů ESF. Dlouhodobě provozuje svůj publikační web Chytrák Tim a běžecký web Outdoor Loket.

Pin It