Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme

 • 1 třídu osmiletého gymnázia (30 žáků), 

 • 1 třídu šestiletého gymnázia (30 žáků) 

 • 2 třídy čtyřletého gymnázia, z toho 1 třídu (32 žáků) všeobecného studia v Sokolově a 1 třídu (32 žáků) s rozšířenou výukou tělesné výchovy na odloučeném pracovišti v Chodově .

V případě velkého zájmu ze strany uchazečů o čtyřletý obor bude s největší pravděpodobností vyhlášené druhé kolo přijímacích zkoušek a otevřena ještě jedna třída se 32 žáky v Sokolově.

Všichni uchazeči projdou přijímacím řízením, které se bude konat formou jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a z Českého jazyka a literatury. Jednotné zkoušky se budou konat ve dnech:

Čtyřleté studium 

 • 1. termín – 13. 4. 2023
 • 2. termín – 14. 4. 2023

Šestileté a osmileté studium 

 • 1. termín – 17. 4. 2023
 • 2. termín – 18. 4. 2023

Náhradní termíny pro všechny obory

 • 1. náhradní termín – 10. 5. 2023
 • 2. náhradní termín – 11. 5. 2023 

Přihlášky ke studiu je nutné podat do 1. března 2023 písemně nebo osobně v  sekretariátu školy v Sokolově v pracovních dnech od 7:00 hodin do 14:30 hodin. Podrobná kritéria budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2023 na webových stránkách školy. 

Pokyny k vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení 

Informace týkající se vyplňování přihlášek určené především pro rodiče: 

 • přihlášky je nutno podat do 1. března 2023 (osobně, datovou schránkou nebo poštou), 
 • škola nevyžaduje potvrzení od lékaře, 
 • přihláška musí být potvrzena školou, ze které se žák hlásí, 
 • k přihlášce přiložte kopie diplomů s umístěním na 1.-3. místě v soutěžích pořádaných MŠMT, 
 • má –li žák doporučení Školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, přiloží jej k přihlášce,
 • na přihlášku správně uveďte kód oboru (v případě čtyřletého oboru uveďte i název ŠVP, viz níže): 
  • čtyřleté gymnázium (79-41-K/41):
   • „Vzdělání je kompasem života“ – Sokolov
   • „Škola v pohybu“ - Chodov 
  • šestileté gymnázium s přírodovědným zaměřením (79-41-K/61) 
  • osmileté gymnázium (79-41-K/81)

Informace k přijímacímu řízení 

Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů pro přijímací řízení a o doporučené formě přípravy ke zkouškám se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz, odkaz Jednotná přijímací zkouška.  Můžete použít i formulář v přiložených souborech.

Aktuálně důležité soubory

Pin It