(14. 8. 1904 Nezvěstice – 23. 2. 1972, pohřben tamtéž)

diplomat , redaktor a prozaik, učitel na GYMSO v letech 1961–1964

V letech 1961–1964 učil na gymnáziu cizí jazyky československý diplomat, redaktor a prozaik Richard Slánský, bratr Rudolfa Slánského, který byl v politickém procesu dne 3. 12. 1952 popraven, a to jako údajná hlava „protistátního spikleneckého centra“.

Richard Slánský působil jako diplomat například v Teheránu, před nacisty unikl do Londýna (židovský původ) a po válce byl stejně jako bratr zatčen 23. 11. 1951. Byl odsouzen a část života tak strávil v žaláři leopoldovské věznice, v 60. letech byl rehabilitován. Na sokolovském gymnáziu působil v době, kdy měl zapovězenou jakoukoliv aktivitu v Praze. Slánský je autorem detektivního románu Londýnská spirála (1948), který je v dobové anotaci charakterizován následovně: „...pokusy německých agentů o uloupení plánů s vynálezy nových válečných zbraní a zároveň obraz britských reakčních kruhů o oddálení invaze“.

Pin It