(8. 3. 1961 Karlovy Vary)

učitel na GYMSO

Rozhon náleží k našim předním odborníkům na české cestovatele 19. a první poloviny 20. století. Nejprve se vyučil strojním zámečníkem (1979), poté vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Ostrově (1982). Po jejím absolvování pracoval v různých dělnických profesích, a to až do roku 1986, kdy nastoupil jako učitel na tehdejší Střední odborné učiliště HDB (dnešní ISŠTE) v Sokolově.

Roku 1995 ukončil studia na PF Západočeské univerzity v Plzni, aprobace český jazyk a dějepis, vzdělání si rozšířil dále na FF UK v Praze, kde vystudoval historické vědy (2005) a získal tituly PhDr. a Ph.D. Ve svém prvním učitelském zaměstnání působil až do roku 2006, kdy přešel na Gymnázium v Sokolově a kde působí dodnes. Kromě cestovatelů náleží mezi hlavní Rozhonovy zájmy české novodobé a moderní dějiny, dějiny geografie, vědy a techniky. Ve všech těchto oblastech vyvíjí jak přednáškové, tak publikační aktivity (odborné i popularizační příspěvky ve sbornících a v tisku). Doposud nejobsáhlejší prací je monografická publikace Čeští cestovatelé a obraz zámoří v české společnosti (2005), která je výsledkem mnohaletého studia nejen dobové literatury, ale zejména institucionálních a soukromých archivů. Pro studenty jsou potom určena skripta Česká správa v rámci historického vývoje (2003) a Kapitoly z dějin techniky (2006). Je přispěvatelem do Biografického slovníku českých zemí (Libri). Od roku 2017 učí rovněž externě na karlovarské pobočce Vysoké školy finanční a správní (VŠFS).

Pin It