(30. 1. 1963 Sokolov)

vysokoškolská pedagožka, v letech 1986–1993 na GYMSO

Holubová vystudovala nejprve Gymnázium v Sokolově (1981) a posléze v letech 1981–1986 Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, aprobaci český jazyk a německý jazyk. V letech 1986–1993 učila na sokolovském gymnáziu, poté až do roku 2004 učila německý jazyk na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu.

Kromě toho učila externě v dalších školských institucích u nás a v Německu, kde se specializovala na výuku německého jazyka pro cizince (Rehau, Hof, Weiden atd.). Od roku 2005 je „kmenovým“ učitelem na Fachhochschule Amberg–Weiden, od roku 2013 působí externě na Univerzitě v Regensburgu. Již od samého počátku své pedagogické praxe pracovala na koncepci nové učebnice českého jazyka pro cizince – ta nakonec vykrystalizovala ve dvoudílnou publikaci Materialien für den Tschechischunterricht in der Volksschule (Mnichov 1995, 1996). Holubová byla nejen spoluautorkou knihy, ale rovněž vedoucí autorského kolektivu. Z další publikační činnosti (vše vydáváno v Německu) lze jmenovat například Materialien für den Tschechischunterricht in Bayern, Niveaustufe A1+ (2012) a Niveaustufe A2 (2014), kde byla vedoucí pracovního týmu, dále Tschechisch lernen, Fundierte Übungsmaterialien für den Tschechischunterricht (2012), poté spolupracovala na německé verzi učebnice Čeština expres 1, 2, 3 autorek L. Holé a P. Bořilové (2010, 2011, 2014). Kromě toho se podílela na vzniku několika dalších didaktických titulů a materiálů. Holubová vyvíjí velice bohatou přednáškovou činnost, její projekty získávají ocenění i v evropském kontextu.

Pin It