(26. 6. 1943 Dobšiná na Slovensku)

učitel a bývalý ředitel gymnázia

Hric absolvoval nejprve Pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů národních škol (1961), poté vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni, aprobaci ruský jazyk a zeměpis (1984). Roku 1989 získal na základě rigorózní práce titul PaedDr. Z učitelských působišť lze jmenovat například Štědrou na Karlovarsku nebo Rotavu.

Na gymnáziu působil jako ředitel v letech 1991–2009. Hricova publikační činnost je v přímé souvislosti s jeho největší zálibou, a to geologií regionu. Je autorem dvou skript – Uplatňování regionálních hledisek při vyučování geologie v ZŠ a na gymnáziu (1993) a Vybrané vycházky a exkurze (1996, spoluautorství). Kromě toho publikoval texty v oblasti managementu školství.

Pin It