(10. 10. 1978 Sokolov)

jazykový poradce

Kovalčík pochází ze Sokolova, kde roku 1997 absolvoval gymnázium (naše GYMSO). Poté studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze, aprobaci český jazyk a literatura a základy společenských věd (dokončeno 2002). Byl doktorandem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Nyní již delší dobu pracuje jako poradce ve zpravodajství České televize.

Mezi autory odborných publikací se zařadil svou svéráznou monografií o českém spisovateli Ladislavu Fuksovi Tvář a maska. Postavy Ladislava Fukse (2006). Perspektivou dílčího motivu „masky“ nahlíží autor nejen na celé spisovatelovo dilo, ale do značné míry i na Fuksův zajímavý život. Monografie sleduje také proměny Fuksových mystifikačních postupů v závislosti na změnách společenského klimatu od šedesátych do osmdesátych let 20. století.

Pin It