(12. 3. 1973 Sokolov)

chemik, vědec a vysokoškolský pedagog

Profesor Ing. Radek Cibulka, Ph.D. maturoval na Gymnáziu v Sokolově roku 1991, poté vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1996), na téže škole absolvoval rovněž postgraduální studium (1996–1999) a získal titul Ph.D. (2002). 

V letech 1999–2002 působil jako asistent v Ústavu organické chemie VŠCHT v Praze a po roční zahraniční stáži v Regensburgu se stal odborným asistentem v již zmiňovaném Ústavu. Od roku 2009 byl docentem na své „alma mater“, tedy na VŠCHT Praha, roku 2017 byl jmenován vysokoškolským profesorem. Na vysoké škole učí především organickou chemii a retrosyntézu, ve výzkumu se zabývá organokatalýzou, fotokatalýzou, chemií heterocyklických sloučenin, flaviny a flavoenzymy. Publikoval přes 50 originálních, tedy tematicky objevných odborných článků, je vlastníkem několika vědeckých patentů, často přednáší na domácích i mezinárodních konferencích. Kromě toho je recenzentem pro impaktované časopisy Org. Biomol. Chem., Chem. Comm., J. Mol. Struct., Chem. a další. Z několika významných ocenění lze připomenout Cenu Nadace Josefa Hlávky (1996), Cenu Alfréda Badera za organickou chemii (2005)  nebo Cenu Karla Preise za nejlepší publikaci v časopisu Chemické listy (2010). Z vědeckých výsledků v letech 2004–2014, jež byly publikovány, lze jmenovat například Artificial flavin systems for chemoselective and stereoselective oxidations (Microreview), Eur. J. Org. Chem. 2015, 915-932, dále kolektivní práce Tailoring Flavins for Visible Light Photocatalysis: Organocatalytic [2+2] Cycloadditions Mediated by a Flavin Derivative and Visible Light, Chem. Comm. 2015, 51 nebo Efficient metal-free aerobic photooxidation of sulfides to sulfoxides mediated by a vitamin B2 derivative and visible light, Adv. Synth. Catal. 2016, 358, 1654–1663. V českém jazyce je napsána studie Flaviny – perspektivní katalyzátory oxidací a redukcí. Chem. Listy 2010, 104, 326 - 333. Spolu s dalšími kolegy vytvořil Cibulka elektronickou cvičebnici organické chemie. Cibulka je bratrem moderátora Aleše Cibulky.   

Pin It