(13. 7. 1948 Praha)

vysokoškolský pedagog a politolog

Krejčí je zcela určitě nepřehlédnutelnou postavou naší politologické scény, i když v mnoha ohledech (zejména ve vztahu k politické minulosti) výrazně kontroverzní (v médiích je prezentován jako levicový politolog). Po absolvování Gymnázia Sokolov (1966) se ve svých devatenácti letech pokusil překročit státní hranici do Rakouska, byl zadržen a podmíněně odsouzen.

Až do roku 1969 pracoval jako horník a strojník (Ostrava, Vřesová), posléze vystudoval sociologii a filozofii na Filozofické fakultě UK v Praze (1969-1974, v letech 1977-1978 zde vyučoval). V období 1978-1989 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, absolvoval rovněž několikaměsíční stáže na univerzitách v USA či na Akademii věd v Moskvě. Dnes je univerzitním profesorem, zastává funkci prorektora na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze (od 2002), vyučuje na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici (od 1997), je vědeckým pracovníkem Ústavu politických věd Slovenské akademie věd v Bratislavě (od 2001).Krejčí pracoval od února 1989 do listopadu 1990 jako poradce dvou předsedů československé federální vlády, a to Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. V dramatických listopadových dnech 1989 pomáhal zprostředkovat dialog mezi odstupující státní mocí a opozicí. Je autorem projevu, kterým byl v prosinci 1989 ve Federálním shromáždění ČSSR navržen na prezidenta Václav Havel. V letech 1993-1997 působil jako redaktor a šéfredaktor nakladatelství Victoria Publishing. Je autorem téměř tisíce článků a studií a napsal okolo dvaceti knih z oblasti politologie, z nichž některé byly přeloženy do angličtiny a vydány v USA. Z publikační oblasti lze uvést například USA a mocenská rovnováha (1989), Kniha o volbách (1994), Mezinárodní politika (1997, přepracované vydání 2001), Geopolitika středoevropského prostoru (2000), Politická psychologie (2004), Nová kniha o volbách (2006), Zahraniční politika USA (2009), Válka (2010), Lidská práva (2011) nebo Sametová revoluce (2014) a další. Krejčí je rovněž redaktorem týdeníku Ekonom.

 

Pin It