(16. 12. 1952 Cheb)

báňský odborník a autor odborných publikací

Jiskra je nepřehlédnutelnou osobností v oblasti historie hornictví, a to nejen regionálního – zcela určitě mělo určující vliv rodinné zázemí, neboť již jeho otec i děd se touto problematikou zabývali. Jiskra vystudoval nejdříve Gymnázium v Sokolově (1971), poté absolvoval Průmyslovou školu hornickou v Duchcově (1974) a akademické vzdělání získal na Vysoké škole báňské v Ostravě (1987-1993).

Kromě malého intermezza žil až do roku 1987 v Sokolově, v současné době žije v Bukovanech. Jeho profesní kariéra byla vždy úzce spjata s uhelnými společnostmi regionu, kde začínal v roce 1975 jako dělník, následně jako měřič, dispečer a od roku 2002 je vedoucím výroby Sokolovské uhelné, a.s. Kromě toho je Jiskra od roku 1997 soudním znalcem v hornických oborech a externě přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě (od 2004) a občas na Technické univerzitě v Košicích (od 2006). Po celý svůj život se Jiskra věnuje historii hornictví a dalším oborům, jež s dolováním přímo souvisejí - dějiny obcí, ekologie, důlní technologie atd.Stejnou tematickou šíři má samozřejmě i jeho publikační činnost. Je autorem přibližně pěti set padesáti článků a statí v periodikách a sbornících (Uhlí, rudy, geologický průzkum, Zpravodaj hnědé uhlí, sborníky mezinárodních sympózií aj.) a více než dvaceti knih (některé z nich ve spolupráci s jinými autory). Z publikací lze jmenovat například Z historie uhelného hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (1994), Z historie uhelných lomů od Johanna Davida Edler von Starcka k Sokolovské uhelné, a.s. (1997) nebo Z historie hornictví v obci Dolní a Horní Rychnov 1793-1993 (2000). Nejen pro odbornou veřejnost jsou určeny knihy Dějiny obce Královské Poříčí (1998, spolu s V. a E. Vlasákovými), Z historie obce Bukovany od roku 1304 ke třetímu tisíciletí (2001), Svatava (2005, spolu s M. Müllerem) nebo monografie Johann David Edler von Starck (2005). Z posledních publikací připomeňme Kniha o stříbrském hornictví (2006, spolu s K. Neubergrem) či Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století (2008). Beletristického charakteru je titul My havrani umazaní aneb Veselé havířské příběhy (1998). Jiskra je také autorem dvou skript pro Vysokou školu báňskou v Ostravě - Obrázková skripta pro lomové dobývání uhelných ložisek (2002, spolu s F. Kastlem) a Technologie lomového dobývání uhelných ložisek (2005, spolu s V. Krylem a F. Kastlem). Pro Střední průmyslovou školu v Příbrami napsal Učebnici lomového dobývání užitkových surovin (2008).

 

Pin It