(19. 11. 1973 Kraslice)

vysokoškolský pedagog, sociolog a politolog

Cabada je jedním z nejrespektovanějších politologů u nás. Vystudoval Gymnázium v Sokolově (1987–1991), poté absolvoval politologii na Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy v Praze (1991–1996). Roku 1999 ukončil doktorandské studium oboru politologie, rok studoval na univerzitě v Lublani ve Slovinsku.

V letech 2000-2005 byl vedoucím katedry politologie a mezinárodních vztahů Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, poté proděkanem a v letech 2005–2009 děkanem Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V současné době je docentem na katedře politologie a mezinárodních vztahů téže fakulty, docentem na katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha a několik let vyučuje na Fakultě aplikovaných sociálních věd Nova Gorica (Slovinsko). Vedle toho je členem vědeckých rad několika vysokých škol. Cabada se specializuje na politické systémy bývalého Československa a dalších evropských zemí a rovněž veškeré vědecké a publikační aktivity (v českých i zahraničních periodikách a sbornících, v celostátních denících) jsou orientovány především tímto směrem. Z velmi bohaté publikační činnosti připomeňme alespoň některé vysokoškolské učebnice a monografie (mnohé z nich vycházejí v zahraničí) – Intelektuálové a idea komunismu v českých zemích 1900-1939 (2000), Evropa národů, patriotů a integrace (2002, spolu s P. Rosůlkem), Komparace politických systémů III. (2000, spolu s V. Dvořákovou), Úvod do studia politické vědy (2002, spolu s M. Kubátem), Politický systém České republiky (2003, spolu s K. Vodičkou), Český stranický systém ve 20. století (2005, spolu s D. Šancem) nebo Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu (2006, s kolektivem), Etika a mezinárodní politika: Postmoderní státy jako nositelé kantovské etiky (2009), Intellectuals and the Communist Idea: The Search for a New Way in Czech Lands from 1890 to 1938 (2010), Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě (2013, spolu s V. Hlouškem a P. Jurkem) nebo Současná komparativní politologie (2015, spolu s J. Charvátem a O. Stulíkem). Od roku 2010 vede univerzitní středisko v Plzni, od roku 2013 je prorektorem pro akademický rozvoj.

 

Pin It