Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Ředitel školy vyhlašuje pro žáky z devátých tříd přijímací řízení na doplnění volných míst ve 3. ročníku šestiletého gymnázia v Sokolově a 5. ročníku osmiletého gymnázia na odloučeném pracovišti v Chodově. Termín odevzdání přihlášek je v pátek 2. června 2023. Bližší informace o podmínkách přijímacího řízení najdete v přiložených souborech.

Naši experti na mezinárodní situaci ve složení Ladislav Reismüller, Josef Schmid a Ondřej Volf se 15. května v Karlových Varech zúčastnili krajského kola soutěže Europa Secura se svou analýzou vlivu Ruska v Evropě. Do krajského kola se propracovali díky komplexnímu testu zaměřenému na bezpečnostní politiku ČR, EU a NATO, historii, práci s textem i slepou mapou.

V ústní části krajského kola, kde obhajovali svoji analýzu, provedli oponenturu práce dalších týmů a erudovaně diskutovali o daných tématech, zvítězili. Celkově obsadili nádherné druhé místo.

Blahopřejeme.

Dne 15. 5. proběhla na gymnáziu v Chodově přednáška v rámci drogové prevence. Cílem bylo seznámit žáky 4.E a 5.E nejen s "novinkami na trhu", ale též varovat před jejich užíváním i z pohledu trestného činu. Přednáška byla zpestřena návštěvou policejních psů, kteří aktivně ukázali, jak detekovat pachatele v rámci drogového odhalení.

Hanka Kopčová ze 3. C pod vedením RNDr. Mgr. Ivany Vejříkové, Ph.D. z AV ČR postoupila do republikového kola Středoškolské odborné činnosti. Zvítězila v oboru Ochrana životního prostředí s prací, která se snaží zjistit, jak zachovat čistou vodu v přehradní nádrži Žlutice. Hance blahopřejeme k prvnímu místu v krajském kole a doufáme, že její úsilí bude oceněno i v kole republikovém.

Velikou radost nám udělalo i druhé místo v oboru Fyzika, o které se zasloužil Petr Sacher a jeho model chytré věže se solárními články.

Děkujeme a gratulujeme.