Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

V rámci projektu "Frida" ,o mexické malířce, studenti španělštiny zpracovali krásné plakáty. Patnáct nejlepších prací pak zdobilo celý prosinec vestibul naší školy a soutěžilo o nejlepší plakát, který volili ostatní studenti školy pomocí hlasování QR kódem. Do hlasování se zapojilo přes 124 hlasujících a největší počet hlasů získala Karolína Krolopová ze 4.A, které tímto gratulujeme! Vítězka získala knižní publikaci o životě a díle Fridy Kahlo.

Viděli jsme, slyšeli jsme a vyzkoušeli jsme si, jak se jedná na půdě orgánů EU. Kdybyste byli s námi, dozvěděli byste se, jak souvisejí koně s rozhodnutím o přechodu k elektromobilitě, jestli jsou kvóty pro ženy dobrý nápad, co legalizovat, kde má svoboda své hranice a kde hranice svobodě brání. A co víc? Pro všechny děti jsme zachránili prázdniny.

Vládní pohled na české předsednictví REU nám přiblížil přednáškou Úřad vlády ČR. Spoustu otázek studentů při besedě zodpověděl europoslanec Mikuláš Peksa. Díky Evropské unii Mladých diplomatů jsme si vyzkoušeli jednání v Evropském miniparlamentu. Všechny zmíněné aktivity byly doprovázeny speciálními workshopy zaměřenými například na priority studentů, kritické čtení, fake news. Praktická cvičení legislativního procesu EU probíhala v rámci jednotlivých hodin. Studenti společenskovědních seminářů se úspěšně účastnili i simulací jednání evropských orgánů mimo školu, v Karlových Varech, Plzni i v Praze.

Výsledky školního kola vyššího stupně dějepisné olympiády: P. Sacher 48 b, J. Schmid 46, A. Jurčík 45,5, O. Volf 45,5. Tito studenti postupují do okresního kola. Ostatním velmi děkuji za účast a pokud chtějí vidět svou práci, lze v kabinetu A 302.

V. Bružeňák

Zájemci ze tříd 8. A, 7. A, 6. A a 5. B zavítali na začátku prosince na exkurzi do Polska.

Jako první nás čekala návštěva koncentračního tábora v Osvětimi. Chlad, drsnost, syrovost tohoto místa vystřídala prohlídka Krakova s jeho nádhernými památkami (Wawel, kostely, univerzita, Sukiennica).

Druhý den jsme se seznámili s židovskou částí města a přejeli do solného dolu ve Věličce. Zde jsme po nekonečných schodech sestoupili do hloubky až 135 metrů a žasli nad výtvory místních horníků a umělců. Nahoru nás naštěstí vyvezl výtah a domů autobus. Za zdařilý průběh exkurze děkujeme paní učitelce Gerberové, Drahokoupilové, Siberové a Baborovské.

Studentské prezidentské volby proběhnou 12. a 13. prosince 2022. 

Vestibul školy se promění ve volební místnost a předsálí auly obsadí zástěny pro tajnou úpravu hlasovacích lístků. K účasti zveme každého studenta naší školy staršího 15 let. Bližší informace naleznete na nástěnce v druhém podlaží nebo na https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/materialy-a-filmy

Na setkání u volební urny se těší volební komise SSA.

Pozvánka na Den otevřených dveří ZČU Plzeň:

celouniverzitní DOD se koná 1. února 2023. V případě dostatečného počtu zájemců z naší školy bude zajištěna autobusová doprava. Bližší informace a přihlášky na vývěsce v D3, příp. u J. Michalikové (kab. A312).