Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Žáci naší školy mají možnost využít nabídku partnerské FAV ZČU Plzeň, která pořádá semináře pro žáky středních škol. Tyto semináře cíleně pomáhají s přípravou na olympiády v matematice a prohlubují učivo střední školy. Fakulta hradí žákům stravné formou oběda v univerzitní menze. Doprava je v režii samotných žáků. Pokud se žáci semináře zúčastní, je jejich absence hodnocena jako nezapočitatelná, tedy s vědomím školy, avšak bez doprovodu vyučujícího. Přihlášky na jednotlivé akce je možné vyzvednout v D3 na nástěnce nebo v kabinetu A312(Michaliková).

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel náš dlouholetý kolega Milan Žid. Začínal jako ekonom na tehdejším Okresním národním výboru v Blatné, dálkově studoval vysokou školu a od roku 1964 právě v Blatné učil. Po šesti letech si zažádal o přestup, aby mohl následovat svoji manželku Eugenii, která dostala umístěnku do Sokolova. Chvíli učil na OU sokolovských strojíren a v září 1979 nastoupil na sokolovské gymnázium. Strávil tu 13 let a v roce 1992 opět následuje svoji manželku, která se vrací k rodovému dědictví na statek do Čeliny. A tak se z ekonoma, učitele tělesné a branné výchovy, trenéra kopané, ledního hokeje a odbíjené stává hospodář. Zůstává ale pořád takovým, jakým si ho pamatujeme - milým, přátelským, otevřeným a nekonfliktním kamarádem, kolegou i učitelem, někým, pro koho není nic problém a je-li to problém, musí se vyřešit, což svým životem vrchovatě dokázal. 20. prosince by oslavil 87. narozeniny.

Čest jeho památce.

Ve termínu 24. - 26. 6. 2024 se uskuteční exkurze do Tyrolska. Exkurze je určena žákům (němčinářům) vyššího gymnázia v Sokolově i v Chodově (tzn. 1. - 3. ročníku 4letého gymnázia, odpovídajícím ročníkům 8letého a 6letého gymnázia).

Na přihlášky a platby využijte přihlašovací systém na adrese: http://rezervace.protravel.cz 

Cena činí 5 900 Kč (záloha 2 000 Kč do 30. 11. a doplatek 3 900 Kč do 15. 5.).

Program školního zájezdu i bližší informace k přihlášení online naleznete v příloze.

 

V zaplněné přednáškové síni Městské knihovny Sokolov pokřtil ve čtvrtek 9. listopadu 2023 v podvečer knihu Kamínky ze smutné mozaiky PhDr. Vladimír Bružeňák. Na knize spolupracoval s paní Helenou Kavkovou. Křtu předcházelo pokládání kamenů zmizelých v den 85. výročí Křišťálové noci. Během poutavého představení knihy vzpomněl i na nedávnou besedu s paní Evou Erbenovou, pamětnicí holokaustu, která narůstající antisemitismus ve světě shrnula lapidárně: "Teď se má křičet, aby se pak nemuselo plakat."

Děkujeme za to, že náš kolega hledá ve městě mu nejbližším zapomenuté a zmizelé sousedy, nalézá fascinující i smutné lidské osudy, za knihu Kamínky ze smutné mozaiky, za víru, že jsme se z historie poučili.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 69 let zemřela naše dlouholetá kolegyně paní Blanka Medová. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a od roku 1977 učila zeměpis a tělesnou výchovu. V roce 1995 nastoupila na gymnázium a svůj život s ním spojila na 19 let. Byla nadšenou turistkou, skvělou lyžařkou, neohroženým vodákem, ale především neuvěřitelně laskavou ženou se smyslem pro humor. Její přátelská povaha, vstřícnost a úsměv byly vždy zárukou toho, že s Blankou jste se cítili všude dobře. Moc nám chybí.

Čest její památce.