Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Na chodovském gymnáziu se opět konala velmi oblíbená soudní simulace, které předcházela krátká přednáška o právu a jeho historii s advokáty JUDr. Janem Kollárem, JUDr. Dominikem Křížem, Ph.D. a státním zástupcem Mgr. Martinem Durdou. Ti následně představili studentům jednotlivé strany, jež jsou součástí tradičního soudního procesu a vybrali si dobrovolníky pro samotnou simulaci. V čele stanul soudní senát, své asistenty si vybral také státní zástupce a obhájce. Následovalo základní seznámení s případem - nebezpečné řízení motorového vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek. Před účastníky soudního procesu předstoupili ve svých rolích obviněný, svědek z řad policie pronásledující ujíždějící vozidlo, svědek ohrožený nebezpečnou jízdou obviněného a přednesli své výpovědi. To pak doprovodily skutečné záběry z vozu policejní hlídky, které dodaly celé simulaci na pravdivosti. Následně se odebral soudní senát k poradě. Rozsudek poslal obviněného na 6,5 roku do vězení s ostrahou, zároveň byl uložen také trest v podobě zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 60 měsíců.

 

Jaký bude vynesen rozsudek ve skutečnosti, se budou moci vybraní žáci přesvědčit, protože se budou účastnit i soudního líčení na Okresním soudu v Sokolově.

 

Odborníkům z praxe patří obrovské poděkování za to, že si při svém pracovním vytížení našli čas a chuť přiblížit právo žákům naší školy.

Nejprve s děkanem FIS VŠE prof. Ing. Jakubem Fischerem, Ph.D. studenti sledovali osudy Pepy z Litvínova. Promýšleli, zda se mu vyplatí chodit do práce, a byli svědky toho, jak jej ztráta zaměstnání a koupě televizoru k exekuci přivedla.

V následující přednášce Ing. Adama Borovičky, Ph.D. se studenti dozvěděli, jak naložit s volnými finančními prostředky.

Dva týmy žáků z Chodova se úspěšně probojovaly na Grandfinále Prezentiády ČR a SR, které se konalo 20. a 21. 4. v Praze na Newton University. Oba týmy ve svých kategoriích předvedly skvělé výkony, které se rozhodně neztratily a svoji kreativitou patřily i dle zpětné vazby poroty k těm velmi povedeným. Zároveň jsme měli možnost se zúčastnit i velmi podnětných workshopů vedených odborníky. Oba týmy se shodly na tom, že je to obrovsky posunulo a motivovalo k další práci.

Tým Princezny (Š. Dvořáková, A. Hlinková, Š. Kerulová)

Tým Z nouze Ctnost (E. Bělohlávková, P. Chaloupek)

Odkazy na články (reportáž):

Grandfinále základek

Prezentace středoškoláků

Kdy? 15. - 20. 10. 2023

Co navštívíte? Londýn, Oxford, Salisbury, Stonehenge, hrad Warwick, Hampton Court a další zajímavá místa

Kde budete ubytovaní? v anglických rodinách po dvou nebo po třech.  Školní zájezd je určen pro studenty na vyšším stupni.

Počet účastníků - 40

Podrobný program zájezdu a postup na přihlášení na zájezd najdete v dokumentech pro žáky

Vážení rodiče,

v příštím týdnu se konají na gymnáziu třídní schůzky, na pracovišti v Chodově v úterý 25. dubna 2023, na pracovišti v Sokolově ve čtvrtek 27. dubna 2023. Začátek třídních schůzek je na obou pracovištích od 16:30 hodin.

Jubilejního 10. ročníku celostátní literární soutěže určené mladým autorům jsme se letos se studenty z Chodova účastnili poprvé. Jaké bylo téma? Kdybych tolik nepospíchal, možná bych to stihl. Na slavnostním vyhlášení výsledků, které se konalo ve velkém sále Městské knihovny v Praze, jsme nasáli atmosféru a vyslechli si hodnocení odborné poroty, vítězné práce i jedinečná pěvecká vystoupení studentek konzervatoře Jaroslava Ježka. Letos bylo do soutěže přihlášeno rekordních 415 povídek studentů středních škol. Tato zkušenost bude jistě odrazovým můstkem pro následující ročník.