Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

V tomto týdnu proběhlo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Pro naši školu bylo velmi úspěšné! Z celého kraje postupují do republikového kola ti soutěžící, kteří se umístí na 1. a 2. místě. Obě tato místa obsadili naši studenti. První místo patří Matěji Tvrzovi z 8. A, druhé místo obsadila Veronika Šihovcová z 5. A. Oběma gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém kole!

V úterý 26. března 2024 pokračuje od 15:00 hodin na naší škole cyklus komponovaných pořadů, který se dotýká významných českých skladatelů. Tentokrát bude věnován Antonínu Dvořákovi. Zveme žáky, jejich rodiče, ale i ty, které hudba baví, naplňuje a rádi si v 90 minutách poslechnou ukázky skladeb Antonína Dvořáka s výkladem Mgr. Zuzany Holmanové.

Současné druhé a třetí ročníky vyššího gymnázia (a sexty a septimy osmiletého gymnázia a třídy 4. B a 5. B) si na příští školní rok vybírají volitelné předměty, jejichž nabídku i s anotacemi najdete v přiloženém souboru. Bližší informace o způsobu výběru a počtu vybíraných seminářů se dozvíte na informační schůzce, která se koná v pátek 22. března od 7:15 hodin v aule školy.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Přihlašovací systém na exkurzi do Anglie 2024 byl vyhodnocen a uzavřen ke dni 8. 3. 2024 pro celkem 49 účastníků, zájemcům z nižšího gymnázia budou vráceny peníze, jak již bylo uvedeno ve dřívější zprávě na stránkách školy. Náhradníci byli již informováni cestovní kanceláří, že jsou závazně přijati. Pokud by někdo z těchto ''nově přihlášených" mezitím změnil názor a nechce jet, nechť mě přijde osobně informovat do kabinetu A206. Těm mladším se omlouváme, ale nezoufejte, taky se na Vás dostane v příštích letech.

Za PK anglického jazyka

František Sojka

17. ročník literární soutěže vyhlášené Krajskou knihovnou Karlovy Vary měl motto: Život je, jako když flusneš do ohně, chvilku to začadí a pak je konec. Vyhlášení proběhlo 2. března, patronkou byla spisovatelka Viktorie Hanišová. Ročník to byl opravdu výjimečný. Do soutěže se přihlásilo 62 povídek, nakonec bylo ale hodnoceno jen 49, protože ne všechny odpovídaly pravidlům soutěže. I tak to bylo dosud nejvyšší číslo v průběhu soutěže. Účastníci byli z celé republiky, jedna povídka přišla dokonce i z Norska. Průměrný věk přispěvatelů byl 39 let. Velikým úspěchem je postup Karolíny Hamplové, studentky 7. E našeho gymnázia, do nejlepší desítky. Byla také jedinou, která byla z Karlovarského kraje, a druhá nejmladší.

Blahopřejeme a těšíme se na další literární pokusy.