Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Tato schůzka proběhne v úterý 5. 12. 2023 ráno v 7. 15 hodin v aule školy.

Je povinná, neboť všichni účastníci zájezdu předloží ke kontrole cestovní pojištění sjednané na 6. 12. 2023, podepíší bezpečnostní pokyny a dostanou všechny potřebné informace.

Chodovští žáci se obrátí na kolegu Radimerského.

V pondělí 18. prosince 2023 přivítáme na naší škole po několika letech opět divadelní soubor

The Bear Educational Theatre, který nám odehraje dvě edukativní představení, jedno pro mladší a jedno pro starší ročníky.

1. představení - The Detectives - třídy 4. A, 5. A, 5. E, 2. B, 3. B, 1. C

2. představení - The History of England Part 1 - třídy 6. A, 6. E, 4. B, 2. C, 7. A, 7. E, 5. B, 3. C

Vstupné je 60,- Kč, peníze vyberou vyučující anglického jazyka v daných třídách/ skupinách. Čas zahájení jednotlivých představení je uveden v kalendáři akcí, může ještě dojít ke změně.

Přejeme příjemnou zábavu!

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 74 let zemřela naše dlouholetá kolegyně Ivanka Kosová. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu v Olomouci aprobaci chemii a matematiku. Na gymnázium nastoupila hned po vysoké škole v roce 1973 a svůj profesní, ale i osobní život s ním spojila na dlouhých 40 let. Ivanka patří ke "zlaté gardě" gymnázia, spolu s ostatními vytvářela nynější podobu školy, její směrování, hodnoty i náročnost. Bude nám chybět. Poslední rozloučení s Ivankou Kosovou proběhne ve středu 29. listopadu ve 12 hodin v obřadní síni na hřbitově v Sokolově.

Čest její památce.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel náš kolega František Mader. Na gymnáziu působil od roku 1978 po dobu dvanácti let a vyučoval chemii, ekonomii a základy techniky. Po roce 1990 odešel učit na jinou střední školu, naše kroky se ale definitivně nerozešly, potkávali jsme se dál, byť to nebylo často, vždy byl a bude naším váženým kolegou.

Čest jeho památce.

Vzhledem k velkému počtu zájemců jsme nuceni přihlédnout k věku účastníků a vyjmout ze seznamu nejmladší - tedy nižší gymnázium. Zálohu po dohodě s cestovní kanceláří vrátíme všem dotčeným na účet a jména si ponecháme v seznamu náhradníků. Omlouváme se tímto za vzniklou situaci.

Žáci naší školy mají možnost využít nabídku partnerské FAV ZČU Plzeň, která pořádá semináře pro žáky středních škol. Tyto semináře cíleně pomáhají s přípravou na olympiády v matematice a prohlubují učivo střední školy. Fakulta hradí žákům stravné formou oběda v univerzitní menze. Doprava je v režii samotných žáků. Pokud se žáci semináře zúčastní, je jejich absence hodnocena jako nezapočitatelná, tedy s vědomím školy, avšak bez doprovodu vyučujícího. Přihlášky na jednotlivé akce je možné vyzvednout v D3 na nástěnce nebo v kabinetu A312(Michaliková).