Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Víte, jak se žilo ve středověku? Tuto informaci získali studenti při návštěvě Archeoparku v Bärnau, kde měli možnost seznámit se, jak vypadala vesnice raného středověku, městské domy a hrádek (motta) vrcholného středověku. Dalším z plánovaných zastavení byl Regenburg, kde však vzhledem k povodním, byla evakuována historická část města. A tak byla operativně zařazena prohlídka města Bayreuth, které je spjato s řadou významných jmen - Richard Wagner, Jean Paul, F. List. Posledním zastavením pak byl tzv. Starý a Nový zámek Eremitáž s rozlehlými zahradami, řadou jezírek s fontánami a grottou Parnas.

Dne 29. května 2024 naše škola přivítala přední lektory s Anglo-American University z Prahy a využila jejích nabídky spolupráce, aby mohla obohatit naše studenty 3. ročníků o zajímavé lekce. Z široké nabídky 45 minutových kurzů naši žáci zažili výuku v angličtině na témata Střední Evropa a Britské Impérium. Dvě skupiny žáků řešily umělou inteligenci a její roli v celospolečenském měřítku. Cílem této návštěvy bylo motivovat studenty k objevování dalších příležitostí, zažít jiné vzdělávací zkušenosti a inspirovat je k novým způsobům myšlení a poznání.

V pondělí 20. května se v Karlových Varech konalo krajské kolo soutěže EuropaSecura, jehož se účastnily celkem čtyři týmy, dva z nich z naší školy. Každý tým musel zpracovat zadanou mezinárodně politickou a bezpečnostní analýzu a před svými soupeři ji obhájit. Za nejlepší experty byly vyhlášeny oba naše týmy.

Zvítězil a do republikového kola postupuje tým Anny Balcarové ze 6. A, jehož členům patří Viktor Pešek (6. A) a Ondřej Volf (6. B). Stříbrným se stal tým Kateřiny Ševicové s Kryštofem Mojžišem a Eliškou Kolářovou (všichni ze 7. A). Oběma týmům gratulujeme a vítěznému přejeme úspěch v Brdech.

Ve dnech 10. - 11. 5. se zúčastnily Grandfinále Prezentiády ZŠ a SŠ v Brně tři týmy z naší školy (Dvojčata dynamiky, Jin Jang, PokéScience). Předvedly výborné výkony, získaly spousty nových zkušeností a skvěle reprezentovaly GYMSO. Týmu Jin Jang (žákyně ze 4. A) se podařilo v konkurenci nejlepších týmů z ČR a SR dostat do "top6" a nakonec obsadil úžasné 4. místo (dle potlesku medailové).

Od roku 2010 každé volby konané v naší republice doprovázejí na našem gymnáziu i ty studentské, organizované Jedním světem na školách. Letos budou zájemci z řad studentů, kterým je alespoň 15 let, moci volit 21. a 22. května o velké přestávce ve vestibulu školy. Potřebné informace najdou studenti na nástěnkách EPAS.