Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 16. listopadu 2023 od 16:30 hodin na pracovišti Sokolov a v úterý 21. listopadu 2023 od 16:30 hodin na pracovišti Chodov.

S radostí oznamujeme, že od středy 1. listopadu 2023 se mohou soutěžní týmy registrovat na www.moveforhelp.cz, kde najdete podrobnější informace. Týmy můžete utvořit napříč třídami a svým pohybem pomáhat těm, kteří si sami pomoct neumějí nebo nemohou. Za každý kilometr svého pohybu sbíráte peníze, které putují k vámi vybranému charitativnímu projektu. Můžete tak rozdělit 80. 000,- Kč. Tým, který nasbírá kilometrů nejvíce, má pak výsadní právo věnovat posledních 20. 000,- Kč vybranému projektu. Registrovat se je možné do 13. listopadu 2023. Děkujeme všem partnerům, kteří s naší školou v Move for help spolupracují - Karlovarskému kraji, SUAS GROUP, Sokolovské uhelné, GDPR poradci a městu Sokolov.

V říjnu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan.

V kategorii Kadet (žáci nižšího stupně gymnázia) se umístila na 1. místě Barbara Baštová (4. A) a se stejným počtem bodů obsadili druhé a třetí místo Marek Karmazín (3. A) a Daniel Kyrian (4. A).

V kategorii Junior (první a druhé ročníky vyššího stupně) se na 1. místě umístil Miroslav Švec (6. A).

Všem děkujeme za účast a výhercům blahopřejeme.

Zveme studenty, kteří rádi pomohou svým pohybem dobré věci, aby sledovali všechny informační kanály naší školy, neboť začátek projektu Move for help se blíží! Už jen pár posledních jednání s těmi, kteří nás podpoří, pár technických úprav a jdeme na to! V listopadu začínáme...

Během podzimních prázdnin se p. J. Soukupová, p. I. Rozmušová a studentky T. Trohemčuková a M. Peterková (obě 2. C) zúčastnily Cesty do hlubin studia chemie na PřF UK na Albertově. Laboratorní cvičení, exkurze a přednášky pro ně byly obohacením a inspirací do další práce.

Při naší pondělní návštěvě v České národní bance jsme se při prohlídce expozice a besedě s Janem Filáčkem dozvěděli, jak souvisí práce kapitána trajektu s měnovou politikou; že nemusíte šlapat ze všech sil, ale naopak přiměřeně, když chcete regulovat inflaci; že i několik tun lze posouvat pouhým prstem, když vše funguje, jak má, a dokonce i to, že na severní polokouli máme nejtěžší zlatou minci. Leccos si studenti sami vyzkoušeli, nejlépe jim šlo odhalování falešných bankovek.