Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

V letošním školním roce uspělo u Cambridgeských zkoušek všech patnáct účastníků. Pět žáků dosáhlo jazykové úrovně B2, osm žáků vyšší úrovně C1 a podmínky nejvyšší jazykové úrovně C2 splnili dva žáci - Adam Záliš (4. C) a Jan Majnek (6. A). Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Po čtyřleté rekonstrukci měly možnost třídy 5. E a 7. E navštívit největší lázeňský dům v Karlových Varech, který byl ve své době nejmodernějším na světě. Podlahové topení, splachovací záchody, které neměl ani Grandhotel PUPP, a více než stovka koupelen, která dokázala obsloužit na 2000 hostů denně. Přestože stav lázní byl žalostný, rekonstrukce se podařila a do vnitřního dvora byla umístěna i konstrukce multifunkčního sálu. Moderní se tak propojilo s honosnou neorenesanční krásou.

V rámci výuky dějin umění navštívila 6. E unikátní výstavu. Vzácná přehlídka uměleckých děl je uspořádána do šesti tematických celků, které prezentující obě země jako společný kulturní prostor propojený vzájemnou inspirací. Na výstavě jsme měli jedinečnou příležitost spatřit celkem 218 originálních, evropsky mimořádných sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, architektury, hudby, divadla či vědy, z nichž některé jsou opravdovými unikáty nedozírné hodnoty a některé jsou vystaveny vůbec poprvé. Zajímavou kapitolou výstavy, kterou je možné spatřit pouze v Praze, jsou Barokní skvosty ze sbírek Národního muzea, které ukrývají řadu mimořádných památek jako například dámské barokní střevíce či kytaru se zalomeným krkem. Pozoruhodný je také soubor exponátů z bývalého Matematického muzea původně založeného při staroměstské jezuitské koleji Klementinum ve 20. letech 18. století.

A když už jsme byli v muzeu, nemohli jsme si nechat ujít sošku Věstonické venuše a dalších venuší společně se šperky pravěku.

Díky výborným organizačním schopnostem a nadšení studentů ze 6. A, skvělým výkonům všech učinkujících i velmi štědrému publiku se letos pro děti z karlovarské Vesničky SOS podařilo vybrat rekordních 6000,- Kč. Máme velkou radost a moc děkujeme!

I v tomto školním roce nabízíme studentům mezi 16 - 18 roky, aby využili možnosti ročního studijního pobytu na školách v sousedním Bavorsku. Již tradičně naši studenti působí např. na partnerském gymnázium v Amberku. Termín odevzdání přihlášek je do konce února, jejich vyzvednutí a další informace získáte u L. Rybářové v kabinetě A 314.