Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Úspěšní řešitelé školního kola matematické soutěže Pythagoriáda ve školním roce 2022/2023:

kategorie Z6 (třída 1. A) : Jan Šiška, Tobiáš Běhůnek, Tien Minh Nguyen Dinh, David Krämling a Filip Šenkýř

kategorie Z7 (třída 2. A) : Marek Karmazín, Vojtěch Novotný, Stella Winterová, Petr Matoušek, Anna Kružíková a Sofie Baťková

kategorie Z8 (třídy 1. B a 3. A): Patrik Šenkýř a Sebastian Gabriel

kategorie Z9 (třídy 2. B a 4. A): Radek Karmazín, Veronika Šihovcová a Emma Brachtlová

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 22. 11. 2022.

Dne 12. října 2022 se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan určené žákům osmýchna devátých tříd, odpovídajícím ročníkům nižších gymnázií a 1. a 2. ročníkům vyššího gymnázia.
V kategorii Kadet (nižší stupeň) skončila na 1. místě Lenka Veselá (4. E), na druhém Martin Vedral (2. B) a na třetím Adam Dufek (2. B).
V kategorii Junior (vyšší stupeň) zvítězil Daniel Krásný, na druhém místě byl Jiří Kubíček a na třetím Sebastian Alex Bolcek - všichni z 1. C.
Blahopřejeme!

O možnostech studia na bavorských školách nás přijela informovat paní Magdalena Becher z agentury Euregio Egrensis a své zkušenosti z loňského školního roku stráveného v Německu prezentovala žákyně Tereza Vlachová ze 7. A. Oběma velice děkujeme! A co ty? Jdeš do toho?

Kontaktní osoba: L. Rybářová (kabinet A 314)

Logická olympiáda už zná postupující žáky. V kategorii B nás v krajském kole budou reprezentovat Veronika Zandtová (4. A) a František Petřík (3. A).  V kategorii C postoupili Pavel Hrysz (3. B) a Eliška Musilová (2. C). Gratulujeme a děkujeme ostatním, kteří se soutěže zúčastnili.

4. října 2022 se v Karlových Varech konal regionální seminář Rozhoduj o Evropě, na němž proběhla zjednodušená simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Třemi nejúspěšnějšími účastníky byli naši studenti, Ondřej Volf (jako vítěz postupuje do Brna na republikové zasedání), Ladislav Reismüller a Nikola Polendová.

Všem našim diplomatům děkujeme za hledání konsensu a vítězům vzdáváme hold.