Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Zde jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na doplnění třetího ročníku šestiletého gymnázia a pátého ročníku osmiletého gymnázia. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebudou zasílána poštou. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu lze vyzvednout do čtvrtka 8. 6. 2023 v sekretariátu školy, poté budou odeslána poštou.
Zápisové lístky, v případě přijatých uchazečů, je nutno odevzdat do pondělí 12. 6. 2023.

Společenskovědní seminář si na PF UK vyzkoušel, jak probíhá hlavní soudní líčení se vším všudy, dokonce i s taláry. Seminaristé zjistili, že nic není rozhodnuto předem, ale že hodně záleží na dobré přípravě soudců a státních zástupců, na výpovědi obžalované a její souhře s obhájci. Jakou měrou jednání dokáže změnit soudní znalkyně, výpovědi svědků a správně položené otázky právníků, se projevilo při svízelném rozhodování soudců. Jak líčení dopadlo a jaký rozsudek si vyslechla dlouhodobě týraná žena, která svého manžela o život připravila, vědí účastníci moot courtu. Celý proces sledovala naše absolventka a současná studentka PF UK Kateřina Dostálová, která po skončení líčení jednotlivé kroky se seminaristy podrobně rozebrala. Děkujeme.

... prezident Petr Pavel navštívil Senát, aby podpořil kandidáty na ústavní soudce, i při projednávání

novely zákona o investičních pobídkách, kde se strhla zajímavá výměna názorů poslanců ze strukturálně postižených krajů (včetně našeho) s ministrem Jozefem Síkelou. V té době vedla zasedání PS její místopředsedkyně Olga Richterová, s níž se vzápětí setkali naši studenti osobně.

Během prohlídky historické budovy Valdštejnského paláce si na nás udělal čas senátor za Obvod Sokolov Miroslav Balatka. Právě on studentům umožnil sledování jednání Senátu a následně se věnoval dotazům studentů.

Děkujeme politikům a jejich asistentkám, které nám objasnily náplň své práce, za vstřícnost a ochotu.

Dne 30. 5. 2023 si byly převzít ceny dvě naše žákyně: Brachtlová Emma (4. A) a Schejbalová Kateřina (1. C). Byly úspěšnými řešitelkami v projektu Kraje Pro Bezpečný Internet, kterého se účastní všechny základní i střední školy a gymnázia v celé ČR. Úspěšným řešitelkám moc gratulujeme.

Je důležité nejen připomínat, ale též navštívit a reálně si uvědomit hrůzy míst, která jsou spojena s chmurnými dějinami nejen české historie. Žáci 4. E, části tříd 5. E a 6. E proto navštívili Malou pevnost, areál policejní věznice a následně koncentračního tábora gestapa, židovské ghetto, především jeho muzeum, a Magdeburská kasárna, bývalé sídlo židovské samosprávy. Žákům tak prostřednictvím výkladu průvodce i individuálních prohlídek dalších památných míst byl doplněn školní výklad o autentické poznatky.

Páteční exkurzi 6.E do Senátu Parlamentu ČR doplnila i komentovaná prohlídka do hodin dějin umění a literatury. A co jsme všechno viděli? Letohrádek královny Anny, Míčovnu, Jízdárnu Pražského hradu, Plečnikovu lávku a realizaci IV. nádvoří, výměnu hradní stráže, v Nerudovce dům U Dvou slunců, Malostranské náměstí s kostelem sv. Mikuláše, ve Valdštejnském paláci jsme se seznámili s jeho historií, prohlédli si některé jeho sály a zasedací sál Senátu. Krásné počasí nás vylákalo též do Valdštejnské zahrady, kde jsme se prošli francouzským parkem, zastavili se před sala terrenou s freskami z Trojské války, hledali hady, žáby a hlavy v krápníkové grottě, obdivovali sochy Adriana de Vriese. Super den a super zážitky!!!