Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Definice tvrdí: Název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Já tvrdím, že to je obor, který dává smysl, který pomáhá těm, co to nejvíc potřebují a který s sebou přináší spoustu lásky. Seminář psychologie si to mohl na vlastní kůži vyzkoušet. Do školy přijela nevídaná návštěva. Pan Stránský a jeho 4 leonbergeři (podotýkám, že to není ani třetina jeho celé smečky). Řekl nám spoustu informací o samotné canisterapii, o práci s klienty, o tom, že ji může dělat úplně každý pes, co splní zkoušky (ale čím těžší, tím prý lepší), o jeho zkušenostech, ale také vyprávěl příběhy svých psů. Příběhy, u kterých vám došlo, že tenhle člověk to dělá z lásky. Ne kvůli penězům, ne kvůli ocenění, ne kvůli obdivu ostatních.

Než tenhle článek opustíte, podívejte se na svého mazlíčka. Co když máte doma psa, který může pomoc mnoha lidem?

Š. Šteinfeldová

Víte, jak se žilo ve středověku? Tuto informaci získali studenti při návštěvě Archeoparku v Bärnau, kde měli možnost seznámit se, jak vypadala vesnice raného středověku, městské domy a hrádek (motta) vrcholného středověku. Dalším z plánovaných zastavení byl Regenburg, kde však vzhledem k povodním, byla evakuována historická část města. A tak byla operativně zařazena prohlídka města Bayreuth, které je spjato s řadou významných jmen - Richard Wagner, Jean Paul, F. List. Posledním zastavením pak byl tzv. Starý a Nový zámek Eremitáž s rozlehlými zahradami, řadou jezírek s fontánami a grottou Parnas.

Dne 29. května 2024 naše škola přivítala přední lektory s Anglo-American University z Prahy a využila jejích nabídky spolupráce, aby mohla obohatit naše studenty 3. ročníků o zajímavé lekce. Z široké nabídky 45 minutových kurzů naši žáci zažili výuku v angličtině na témata Střední Evropa a Britské Impérium. Dvě skupiny žáků řešily umělou inteligenci a její roli v celospolečenském měřítku. Cílem této návštěvy bylo motivovat studenty k objevování dalších příležitostí, zažít jiné vzdělávací zkušenosti a inspirovat je k novým způsobům myšlení a poznání.

V pondělí 20. května se v Karlových Varech konalo krajské kolo soutěže EuropaSecura, jehož se účastnily celkem čtyři týmy, dva z nich z naší školy. Každý tým musel zpracovat zadanou mezinárodně politickou a bezpečnostní analýzu a před svými soupeři ji obhájit. Za nejlepší experty byly vyhlášeny oba naše týmy.

Zvítězil a do republikového kola postupuje tým Anny Balcarové ze 6. A, jehož členům patří Viktor Pešek (6. A) a Ondřej Volf (6. B). Stříbrným se stal tým Kateřiny Ševicové s Kryštofem Mojžišem a Eliškou Kolářovou (všichni ze 7. A). Oběma týmům gratulujeme a vítěznému přejeme úspěch v Brdech.

Ve dnech 10. - 11. 5. se zúčastnily Grandfinále Prezentiády ZŠ a SŠ v Brně tři týmy z naší školy (Dvojčata dynamiky, Jin Jang, PokéScience). Předvedly výborné výkony, získaly spousty nových zkušeností a skvěle reprezentovaly GYMSO. Týmu Jin Jang (žákyně ze 4. A) se podařilo v konkurenci nejlepších týmů z ČR a SR dostat do "top6" a nakonec obsadil úžasné 4. místo (dle potlesku medailové).