Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Dne 11. 10. 2023 se od 10:55 koná v učebně A407 školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Soutěží se v kategorii Kadet (žáci tercie a kvarty) a Junior (žáci kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku). Soutěž je písemná, účastníci mají na výběr jednu z pěti možných odpovědí. Otázky jsou z oblasti zeměpisu, fyziky, chemie, matematiky. Soutěž trvá jednu vyučovací hodinu. Zájemci se nahlásí p. Rozmušové (kabinet B 404) do úterý 10. 10. 2023 do 14:20 hodin.

V sobotu 23. 9. byl na naší škole slavnostně zahájen projekt Medikem na gymplu, jehož cílem je podpořit studenty všech gymnázií v Karlovarském kraji ve snaze o studium medicíny a jejich následného návratu do regionu. V rámci projektu spojili své síly Gymnázium Sokolov, Karlovarská agentura rozvoje podnikání a partner projektu Nemocnice Sokolov. Studenty v rámci projektu čeká nejen příprava k přijímacímu řízení, ale i návštěva Nemocnice Sokolov či závěrečné "přijímačky nanečisto". Jedná se o pilotní projekt, kterému držíme palce i do budoucna!

V sobotu 16. září 2023 můžete navštívit budovy, jejichž autorem je architekt Rudolf Wels a potkat se se spolužáky a bývalými učiteli gymnázia. Akci pořádá Ivana Tothová. Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru.

Tento pátek (15. 9.) od 15:00 se uskuteční setkání našich absolventů v současné době studujících na VŠ se stávajícími gymnazisty, aby si při čaji popovídali o tom, co přináší vysokoškolské studium a jak se na ně připravit.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše dlouholetá kolegyně RNDr. Helena Míčková. Na gymnázium nastoupila spolu se svým manželem Jiřím už v roce 1965 a patřila tak po desetiletí mezi učitele, kteří se stali legendami v tom nejlepším slova smyslu. Čest její památce.