Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Anežka Bartoňová, žákyně posledního ročníku osmiletého gymnázia, se účastnila vědecké stáže Akademie věd pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Během stáže měla Anežka také příležitost spolupracovat s odborníky z celého světa a zúčastnit se několika workshopů v italském výzkumném centru Culinary Mind (University of Milan). Svůj rok na Filosofickém ústavu AV zakončila prezentováním na Studentské vědecké konferenci Otevřené vědy, kde společně se svou kolegyní Alex obdržela od odborné poroty 3. místo a ocenění v podobě několika tisíc korun. Blahopřejeme, Anežko, jsme na tebe velmi pyšní.

Pin It