LOGO2

Akce k 75. výročí založení školy


18. 9. 2021 - Expedice Supí potok

Turistický pochod, více informací naleznete v samostatném článku.


13. 11. 2021 - Den otevřených dvěři

Kdy? Co? Kde? Kdo?
9.00 - 9.15 hod. Slavnostní zahájení pro zaměstnace školy a pozvané hosty aula  
11.00 - 11.30 hod. Křest knihy "Gymnázium Sokolov …" aula V. Prokop
9.30 - 11.00 hod. ZSV - "Jak se změnila občanka aneb Najdi deset rozdílů? A 211 J. Svobodová
9.30 - 11.00 hod. ČJ - "Zpátky do škamen"   R. Gerberová, I. Kloudová
9.30 - 15.00 hod.
F - výstava prací semináře aplikované fyziky pavilon D - 3. psochodí R. Gondík
F - výstava pomůcek vytvořených žáky C 306 G. Zalubilová
9.30 - 11.00 hod.
F - interaktivní výstava školních pomůcek
C 206
H.Veselá
12.00 - 13.30 hod.
9.30 - 11.00 hod.
B - ukázky mikroskopických preparátů s výkladem
pavilon B - 2. poschodí
R. Doležalová
12.00 - 13.00 hod.
11.30 - 13.30 hod. Ch - ukázky práce se systémem Vernier pavilon D - 3. patro J. Soukupová
9.00 - 14.00 Ch - ukázky pokusů B 406 I. Rozmušová
11:00 - 13:00 hod Ch - ukázka autíček s vodíkovým pohonem pavilon D - 3. patro J. Soukupová
12.00 - 13.00 hod. Ch - pokusy s tekutým dusíkem B 406 I. Rozmušová
9.30 - 11.00 hod. M - Matematika a interaktivní tabule A 309 J. Michaliková
12.00 - 13.30 hod. M - Geometrie ve škole 21. století INU 4 H. Novotná
9.30 - 10.30 hod.
Z - Dovolená na Islandu (fotografie s výkladem)
C 202
N. Prokopová
11.30 - 12.30 hod.
9.30 - 10.30 hod.
Z - Kvízy
 
L. Žáková
11.30 - 12.30 hod.
9:30 - 11:00 hod NJ - Německý jazyk hrou A 305 M. Zítková
9:30 - 14:00 hod HV - ukázky vystoupení žáků v průběhu let hudebna P. Sojková, P. Maříková
9:30 - 11:00 hod AJ - ukázka práce s chrombooky A 411 L. Zavázalová
9:30 - 11:00 hod D - ukázka vojenské výstroje vojáka 1. světové války A 302 V. Bružeňák
9:00 - 15:00 hod IVT - ukázka robotiky, virtuální reality a 3D grafiky Centrum aplikované techniky - C 104, C 105 Z. Bábíčková, P. Švácha

 

13. 11. 2021 - Křest publikace "Gymnázium Sokolov a historie gymnaziálního vzdělávání v regionu"

  • Na počátku listopadu 2021 vyjde publikace, jež se zabývá nejen historií sokolovského gymnázia, ale rovněž dalšími regionálními školami gymnaziálního typu (například německou reálkou v Lokti, která vznikla již roku 1852). 

  • Publikace vychází k 75. výročí založení našeho gymnázia (1946).

  • Autorem knihy je Vladimír Prokop, jeden z členů pedagogického sboru.

  • Jedná se o vůbec první publikaci s tímto zaměřením – obsahuje spoustu unikátních informací a obrazových příloh z archivů a soukromých sbírek. Lze konstatovat, že takto koncipovanou knihu nemá určitě žádná škola v republice. 

  • Ze zde reprodukovaného obsahu a několika stránek si lze vytvořit přesnější představu. Za zmínku dozajista stojí monografická zpracování mnoha zajímavých absolventů, publikujících profesorů nebo výtvarníků, kteří na škole působili.

  • Kniha je provázena výtvarnými díly absolventů i současných studentů.

  • Data – 232 stran, celobarevný tisk na křídovém papíru, pevná vazba, formát mezi A5 a A4. 

  • Kniha bude pokřtěna v sobotu 13. listopadu 2021 v aule gymnázia, a to v rámci Dne otevřených dveří (přesný čas bude upřesněn). Zde bude možné si knihu zakoupit, v dalších dnech potom v sekretariátu gymnázia.

Ukázky z knihy

Ukázku si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

 


 Vánoční koncert


Výstava žákovských prací


Zahradní slavnost

 

 

Budova na Šenvertu
V roce 1931
Budova na Šenvertu
Po dokončení v roce 1925
Budova na Šenvertu
Sedmdesátá léta
Budova na Šenvertu - zadní trakt
1925
Budova na Šenvertu - zadní trakt
2021
Bodova v Komenského ulici
Zde sídlilo Gymnázium v letech 1964-1972
Budova v Sokolovské ulici
Zde sídlilo GYMSO v letech 1960-1964.
Současná budova gymnázia (Husitská ulice)
2021
Pozemek školy s novou venkovní učebnou
Zatím poslední přístavba ...

Pin It