Mgr. Václava Křížová

Mgr. Václava Křížová

Email vaclava.krizova@gymso.cz
Konzultační hodiny dle dohody
Telefon 354 229 348
Kabinet C401
Vyučované předměty Český jazyk a literatura
Estetická výchova - výtvarná