Společenskovědní seminář (SVS)

Vyučující
Mgr. Jarmila Svobodová
Mgr. Iva Kloudová
Mgr. Radka Kumpertová