Aplikovaná matematika (AM)

Vyučující
PaedDr. Jana Michaliková