Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

Nový rekord je stanoven a čeká na svého vyzyvatele!!! Pokus o zápis do České knihy rekordů - rekord v non-stop čtení cizojazyčné literatury proběhl od pátku 10. března od 8.00 do soboty 11. března téhož času. Celkem se do maratonu pokusu zapojilo 120 studentů (67 dívek a 53 chlapců), kteří se ve čtení vystřídali 288 krát. Nejmladšímu čtenáři bylo 13 let, nejstaršímu 19. Nejvíce se četlo v jazyce anglickém (212x), německém (56x), francouzském (16x), ruském (Daniel Krejčí - 1x), litevském (Miglé Žilinskaité 1x), thajském (1x Aum) a španělském (Hanka Kreitlová - 1x). Maratón zahajoval Vojta Lukeš (7.B) v angličtině, závěrečným finišmanem se stal Jakub Končal (6.B) ve francouzštině. Srdce všech posluchačů si získal svým dramatickým projevem Bobeš Kuzembauch (7.A) zejména četbou německých pohádek. Poslední tři stateční bojovníci se spánkem a vyčerpávající únavou střídající se v závěrečných minutách byli: Daniel Svojanovský, Jakub Končal a Tomáš Kříž (všichni ze 6.B).

Pochvala patří všem zúčastněným, zejména skvělým třídním kolektivům tříd 2.C, 2.D, 1.D, 3.D, 5.A, 8.A a především ranní směně třídy 6.B ve složení: Maruška Ngyuyenová, Dominik Brda, Daniel Svojanovský, Jakub Končal, Tomáš Kříž a Tomáš Bláha. Nejčastěji četl Daniel Svojanovský (celkem 10x v Aj a Fj), 8x se ve čtení vystřídali: J. Končal (6.B), D. Baborovský (4.D), K. Bernard, E. Fialová, T. Lejbová, O. Krágl, K. Klímková (všichni 2.D), 7x B. Kuzembauch (7.A), J. Končal (6.B).

Během akce se snědlo celkem 50 rohlíků, 60 párků, spotřebovalo se 5,5 litrů mléka na výrobu palačinek, vypilo se velké množství minerálek, povoleným dopingem byly energetické nápoje. Rozdalo se 150 suvenýrů s logem Gymnázia. Přečetlo se 8 knížek zjednodušené četby v angličtině, 1 v němčině, několik pohádek v němčině, několik stránek ve francouzštině, ruštině a španělštině, průvodce ČR v thajštině.

Poděkování patří p. Motlíkové a p. Zítkové za pomoc během celého průběhu maratonu, p. Novotné za dopomoc během pozdního odpoledne, všem jazykářům za zapůjčení literárních děl, ostatním vyučujícím, kteří nás podporovali přímo při čtení nebo při sledování přímého přenosu na youtube, děkujeme za zaslání povzbuzujících sms i za nabídky pomoci. Děkujeme chlapcům ze 3.D za technickou podporu. Děkujeme komisaři z agentury Dobrý den p. Hrábkovi, který přijel ráno, aby rekord potvrdil. Velké poděkování patří našim sponzorům, díky nimž se celá akce mohla uskutečnit. Hlavním sponzorem akce byla Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., dále MUDr. Kateřině Bauerové, MUDr. Vladimíře Urbanové, Elko nápoje, městu Loket, firmě Majnek a dalším sponzorům, kteří si nepřáli být zveřejněni.

Mgr. Z. Šteklová

Pin It